Στο πλαίσιο τής διαρκούς επιμόρφωσης των καθηγητών Φυσικής Αγωγής τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, διοργανώθηκε ημερίδα «Βασικής Υποστήριξης τής Ζωής» και χρήσης ηλεκτρικού απινιδιστή, την Παρασκευή 16 Ιουνίου 2017, στο εκπαιδευτικό κέντρο τής Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας.
Το συγκεκριμένο σεμινάριο καρδιοαναπνευστικής ανάνηψης, που είναι πιστοποιημένο από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης, υλοποιήθηκε με τη συμμετοχή τής ομάδας Αναζωογόνησης τής εντατικής θεραπείας τής Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας.
Συγκεκριμένα, υπήρξε ενημέρωση για τις επιστημονικές προϋποθέσεις τής εφαρμογής τού πρωτοκόλλου ενεργειών και ακολούθησε πρακτικό μέρος όπου οι καθηγητές, χωρισμένοι σε μικρές ομάδες, εξασκήθηκαν με εκπαιδευτικά προπλάσματα στην καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, στη χρήση αυτόματου εξωτερικού απινιδιστή, καθώς και σε τεχνικές αποφυγής πνιγμού.
Η συγκεκριμένη ημερίδα άφησε πολύ καλές εντυπώσεις στους καθηγητές Φυσικής Αγωγής τόσο για την οργάνωσή της όσο και για το υψηλό επίπεδο πληροφοριών και γνώσεων που παρείχε.