Από τη νέα σχολική χρονιά 2014-2015 στα Αρσάκεια – Τοσίτσεια Σχολεία αναλαμβάνουν οι:Συντονιστής Φυσικής Αγωγής: Καλλιάς Νεκτάριος

Διευθύντρια Αρσακείου Γενικού Λυκείου Ψυχικού: Θεοδωρέλου Μαρία

Διευθύντρια Α΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Γυμνασίου Εκάλης: Φαφαλιού Μαριάννα

Διευθύντρια Β΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Λυκείου Εκάλης: Κυριαζοπούλου Ευγενία

Διευθυντής Αρσακείου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης: Νευροκοπλής Αθανάσιος

Διευθυντής Αρσακείου Λυκείου Πατρών: Πετράκης Εμμανουήλ

Υποδιευθύντρια Α΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Γυμνασίου Εκάλης: Σούλη Αγγελική

Υποδιευθύντρια Α΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Λυκείου Εκάλης: Δοδοπούλου Ευγενία