Αρσάκεια Θεσσαλονίκης
Οι μαθητές τής Δ΄ τάξης τού Αρσακείου Δημοτικού Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο τού μαθήματος τής Ιστορίας, επισκέφθηκαν την Τρίτη 24 Απριλίου 2018, τους Βασιλικούς Τάφους τής Βεργίνας.
Ξεναγήθηκαν στο μουσείο και εντυπωσιάστηκαν από την απαράμιλλη ομορφιά των ευρημάτων τού αρχαιολόγου Μανώλη Ανδρόνικου.