Αρσάκεια Τιράνων
Με την έναρξη τής νέας σχολικής χρονιάς ξεκίνησαν και οι συναντήσεις γονέων και εκπαιδευτικών στο Αρσάκειο Τιράνων.
Συγκεκριμένα, για τους γονείς των μαθητών τού Νηπιαγωγείου η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 18 Σεπτεμβρίου 2017, για τους γονείς των μαθητών τής Α΄ τάξη στις 19 Σεπτεμβρίου 2017 και για τους γονείς των μαθητών των Β΄, Γ΄ και Δ΄ τάξεων στις 20 Σεπτεμβρίου 2017. Ακολούθησαν οι συναντήσεις των γονέων των μαθητών των Ε΄, Στ΄, Ζ΄, Η΄ και Θ΄ τάξεων στις 27 Σεπτεμβρίου 2017 και τέλος των Ι΄, ΙΑ΄ και ΙΒ΄ τάξεων στις 3 Οκτωβρίου 2017. Ο Διευθυντής τού Αρσακείου Τιράνων κ. Νικόλαος Φραντζής καλωσόρισε τους γονείς και ευχήθηκε υγεία και δημιουργικότητα για τη νέα σχολική χρονιά.
Οι συναντήσεις αποδείχθηκαν ιδιαιτέρως παραγωγικές, καθώς οι γονείς είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με τους εκπαιδευτικούς και να έχουν μια πρώτη εικόνα για την πρόοδο των παιδιών τους.

Takimi i parë ndërmjet prindërve dhe mësuesve për vitin shkollor 2017-2018
Me fillimin e vitit të ri shkollor filluan dhe takimet ndërmjet prindërve dhe mësuesve në Arsakeion e Tiranës. Konkretisht, për Kopshtin takimi u realizua në datë 18 Shtator 2017, për klasën e parë në datë 19 Shtator 2017, për klasat e dyta, të treta dhe të katërta në 20 Shtator 2017. Vijuan takimet për klasat e pesta, të gjashta, të shtata, të teta dhe të nënta në 27 Shtator 2017 dhe në fund për klasat e dhjeta, të njëmbëdhjeta dhe të dymbëdhjeta në 3 Tetor 2017. Drejtori i Arsakeios së Tiranës z. Nikolaos Frantzis mirëpriti prindërit dhe uroi shëndet dhe kreativitet për vitin e ri shkollor.
Takimet rezultuan mjaft produktive, pasi prindërve iu dha mundësia për të bashkëbiseduar me mësuesit dhe për të marrë një përshtypje të parë për ecurinë e fëmijëve të tyre.