Αρσάκεια Τιράνων

Το Ίδρυμα Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης προσφέρει για πέμπτη συνεχή χρονιά υποτροφίες και χρηματικά βραβεία σε άριστους μαθητές τού Αρσακείου Ελληνοαλβανικού Κολεγίου Τιράνων

Οι εξετάσεις για την ανάδειξη των αρίστων διεξήχθησαν το διήμερο 20-21 Νοεμβρίου 2020. 

Οι διαγωνισμοί πραγματοποιήθηκαν σε υποδειγματικές συνθήκες και σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν οριστεί από την πολιτεία για την προστασία τής δημόσιας υγείας.

Για τις δεκαπέντε υποτροφίες, οι οποίες εξασφαλίζουν έκπτωση 50% για το τρέχον σχολικό έτος σε άριστους μαθητές των τάξεων Ε΄ έως ΙΑ΄, οι μαθητές διαγωνίστηκαν στα μαθήματα τής Αλβανικής Γλώσσας, των Μαθηματικών και τής Ελληνικής Γλώσσας στις 21 Νοεμβρίου 2020.

Για τα δώδεκα χρηματικά βραβεία (300€ έκαστο) για μαθητές των τάξεων Ζ΄ έως ΙΒ΄ οι μαθητές διαγωνίστηκαν στο μάθημα τής Ελληνικής Γλώσσας στις 20 Νοεμβρίου 2020.

Να σημειωθεί ότι συνεχίζονται για δεύτερη χρονιά οι υποτροφίες πλήρους φοίτησης στο Αρσάκειο Λύκειο Τιράνων για τρεις μαθητές οι οποίοι προέρχονται από τη Δημόσια Εκπαίδευση, έπειτα από γραπτό διαγωνισμό στα γνωστικά αντικείμενα τής Αλβανικής Γλώσσας και των Μαθηματικών, που πραγματοποιήθηκαν την 1η Ιουνίου 2019, μεταξύ 52 υποψηφίων.

Θερμές ευχαριστίες στο Κοινωφελές Ίδρυμα Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης για την έμπρακτη στήριξή του, η οποία έχει εμπνεύσει στους μαθητές μας το αίσθημα τής προσπάθειας για την αριστεία και την ανάδειξη τού καλύτερού τους εαυτού μέσα από τη σκληρή δουλειά.

Për vitin e pestë rradhazi, “Fondacioni Aleksandros S. Onasis” ofron bursa si dhe çmime me vlerë monetare për nxënësit e shkëlqyer të Kolegjit greko- shqiptar “Arsakeio e Tiranës”. Provimet për nxënësit e dalluar u zhvilluan më 20-21 nëntor 2020. Konkursi u zhvillua në kushte të shkëlqyera sipas udhëzimeve të përcaktuara për ruajtjen e shëndetit publik.
Për pesëmbëdhjetë bursat, të cilat ofrojnë 50% zbritje në tarifën shkollore të vitit aktual për nxënësit e shkëlqyer të klasave V- XI, ata konkurruan në lëndën e gjuhës shqipe, të matematikës dhe të gjuhës greke më 21/11/2020.
Për dymbëdhjetë çmimet me vlerë monetare (300 € secili), konkurruan nxënësit e klasave VII- XII në provimin e gjuhës greke më 20/11/2020.
Theksojmë se vazhdojnë për vitin e dytë rradhazi dhe tre bursat e plota të studimit në “Arsakeio e Tiranës” për tre nxënësit e ardhur nga shkollα publike. Provimi me shkrim për këto bursa u zhvillua në lëndët e gjuhës shqipe dhe matematikës (më 1/06/2019) midis 52 kandidatëve, .
Falenderojmë përzemërsisht “Fondacionin për përfitim publik Aleksandros S. Onasis” për kontributin e tij, gjë kjo e cila ka përcjellë tek nxënësit tanë mesazhin se nëpërmjet përpjekjes dhe punës së vazhdueshme, ne mund të nxjerrim në pah më të mirën tonë.