Αρσάκεια Τιράνων

Την Πέμπτη 22 Απριλίου 2021, Παγκόσμια Ημέρα τής Γης, διοργανώθηκε δενδροφύτευση στον περιβάλλοντα χώρο τού Αρσακείου Τιράνων.

Η δράση είχε ως στόχο την ευαισθητοποίηση των παιδιών πάνω στην προστασία τού περιβάλλοντος με βιωματικό τρόπο, μέσω τής άμεσης επαφής τους με τη φύση.
Οι μαθητές φύτευσαν με τα χέρια τους δέντρα και λουλούδια, τα οποία οι ίδιοι προσέφεραν ως δωρεά στη Γη...

 

Ditën e enjte, më 22 prill, u organizua në Ditën Botërore të Tokës mbjellje pemësh përreth ambjentit të shkollës. Ky aktivitet kishte si qëllim ndërgjegjësimin e fëmijëve për mbrojtjen e mjedisit përmes kontaktit të drejtëpërdrejtë me natyrën. Nxënësit mbollën me duart e tyre pemë dhe lule të cilat ata vetë ia dhuruan Tokës.