Εκτύπωση
Κατηγορία: CHS

Το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Harvard (CHS-Harvard) και η Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας τον Ιανουάριο του 2013, που αποτέλεσε την αφετηρία για τη συνδιοργάνωση και υποστήριξη ποικίλων δραστηριοτήτων, οι οποίες σχετίζονται με την μελέτη και προώθηση του ελληνικού πολιτισμού και των ανθρωπιστικών επιστημών. Τη συνεργασία υπέγραψαν ο Πρόεδρος της ΦΕ καθηγητής Γ. Μπαμπινιώτης και ο Διευθυντής του CHS, καθηγητής κλασικής φιλολογίας στο πανεπιστήμιο Harvard Gregory Nagy. 

007a

Πάνω από 2.000 συμμετέχοντες, καθώς και οι ίδιοι οι φορείς έχουν ωφεληθεί όλα αυτά τα χρόνια από τη συνεργασία τους. Ως φυσικό επακόλουθο της κοινής τους πορείας, το CHS και η Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία προχώρησαν στην ανανέωση της συνεργασίας τους και στην περαιτέρω διερεύνηση των δυνατοτήτων ανάπτυξης προγραμμάτων και άλλων πρωτοβουλιών, με απώτερο σκοπό την ενίσχυση και διεύρυνση της υφιστάμενης συνεργασίας και την προσφορά στην εκπαιδευτική κοινότητα. Η συνεργασία περιλαμβάνει πρωτοβουλίες σε θεματικές περιοχές όπως: Διά Βίου Μάθηση, Διδασκαλία και Εκπαίδευση, Έρευνα, χωρίς να περιορίζονται μόνο σε αυτές.

Λεπτομέρειες για το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Harvard (CHS-Harvard), τη δομή και το σημαντικό έργο που επιτελεί θα βρείτε εδώ: https://chs.harvard.edu/

Κοινές Δραστηριότητες

Μερικές από τις κοινές δραστηριότητες, αποτέλεσμα της συνεργασίας, είναι οι εξής:

Ετήσια ή διετής κοινή επιμορφωτική ημερίδα/συνέδριο
της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας και του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών

Οι δύο οργανισμοί συνδιοργανώνουν από την αρχή της συνεργασίας τους μια ετήσια ή διετή εκπαιδευτική εκδήλωση (ημερίδα).

 Δείτε παρακάτω συνέντευξη του Προέδρου της ΦΕ Γ. Μπαμπινιώτη για τη συνεργασία της ΦΕ με το CHS-Harvard

Συμμετοχή μαθητών και εκπαιδευτικού της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας
στο Θερινό Πρόγραμμα Μαθητών Λυκείου του ΚΕΣ

Κάθε χρόνο, το ΚΕΣ προσφέρει υποτροφίες σε δύο μαθητές των Αρσακείων Σχολείων για να συμμετάσχουν στο αγγλόφωνο Θερινό Πρόγραμμα Μαθητών Λυκείου (HSSP). Οι συμμετέχοντες προέρχονται από διαφορετικά Αρσάκεια Σχολεία (εφαρμόζεται κυλιόμενη ροή, ώστε να συμμετέχουν μαθητές από όλα τα Αρσάκεια). Το ΚΕΣ προσφέρει και μία υποτροφία σε εκπαιδευτικό των Αρσακείων Σχολείων. Ο εκάστοτε εκπαιδευτικός συμμετέχει και συνεργάζεται με τους καθηγητές και τους προπτυχιακούς εκπαιδευτικούς συνεργάτες του προγράμματος, με σκοπό να υποστηρίζει τις καθημερινές παρουσιάσεις και εργασίες των μαθητών, καθώς και τις τελικές τους παρουσιάσεις. Η επιλογή των δύο μαθητών γίνεται αποκλειστικά από το CHS κατόπιν διαδικτυακής συνέντευξης και υποβολής φακέλου συμμετοχής.

Διαβάστε εδώ εντυπώσεις μαθητών και εκπαιδευτικών που έχουν συμμετάσχει στο πρόγραμμα.

Η Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία συνεργαζόμενος φορέας στη «Σειρά Εκδηλώσεων»

Η Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία αποτελεί έναν από τους συνεργαζόμενους φορείς στο πρόγραμμα της Σειράς Εκδηλώσεων (Events Series) και σε συνεργασία με την Ακαδημαϊκή Επιτροπή της Σειράς Εκδηλώσεων του ΚΕΣ συμβάλλει στην οργάνωση και υλοποίηση δύο εκδηλώσεων.

Το κοινό Εργαστήριο «Οι ψηφιακές πηγές γνώσης και η συμβολή τους στο έργο του φιλολόγου»

Ο Γιώργος Τράπαλης, υπεύθυνος για τους ιστοτόπους και τα κοινωνικά δίκτυα της ΦΕ και Μέλος της Ομάδας Υποστήριξης Ψηφιακού Αρσακείου, είναι ένας από τους κύριους συντονιστές του εργαστηρίου αυτού, στο οποίο παρουσιάζει με βιωματικό τρόπο τις ελληνικές ψηφιακές πηγές για φιλολόγους και την αξιολόγηση των διαδικτυακών πηγών. Ο ίδιος είχε την ευκαιρία να συμμετάσχει στο πρώτο εργαστήριο με θέμα «Διάχυση και Ροή της Πληροφορίας» το οποίο πραγματοποιήθηκε στο CHS στην Ουάσιγκτον, 11–18 Ιουλίου 2013, και το οποίο συνετέλεσε στη διοργάνωση του εργαστηρίου «Οι ψηφιακές πηγές γνώσης και η συμβολή τους στο έργο του φιλολόγου» στην Ελλάδα. Οι συμμετέχοντες στο εργαστήριο του 2013 ωφελήθηκαν κατανοώντας σε βάθος πρωταρχικές πηγές πληροφόρησης στο πεδίο των κλασικών σπουδών και κυρίαρχες τάσεις στην επιστήμη της πληροφορίας και τις ακαδημαϊκές εκδόσεις. Το εργαστήριο που διοργανώνεται στο Ναύπλιο 3 ή 4 φορές τον χρόνο έχει από το 2014 εισαγάγει στην Πληροφοριακή Παιδεία σχεδόν 300 φιλολόγους, οι οποίοι έχουν αξιολογήσει με άριστα το περιεχόμενο και τον συντονισμό του εργαστηρίου (το οποίο παρέχεται δωρεάν). 

Λοιπές συνεργασίες

Τέλος, στο Θερινό Εργαστήριο Ηγεσίας της ΦΕ έχει συμμετάσχει μέσω τηλεδιάσκεψης ο συνεργάτης του CHS στην Αμερική και πανεπιστημιακός Norman Sandridge με δύο εξαιρετικές ομιλίες του για την ηγεσία στον Ξενοφώντα και τον Όμηρο.