Εκτύπωση
H Υπηρεσία Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων προγραμματίζει και συντονίζει, σε συνεργασία με την Εποπτεία και τις Διευθύνσεις των Σχολείων τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, την πέραν τού σχολικού προγράμματος εκπαιδευτική και πολιτιστική δραστηριότητα εντός και εκτός των Σχολείων, με σκοπό την κοινωνική μόρφωση και την πνευματική καλλιέργεια των μαθητών.

Πιο συγκεκριμένα η Υπηρεσία Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων:

Υπεύθυνοι τής Υπηρεσίας Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων είναι οι:

Καλλιόπη Λαμπρινουδάκη, και Μαριλένα Καραμπατέα,
τηλ. επικοινωνίας: 210-6755555, εσωτ. 125.

Στην υπηρεσία εργάζεται, με απόσπαση από το Β΄ Αρσάκειο-Τοσίτσειο Δημοτικό Σχολείο Εκάλης, και η καθηγήτρια Γαλλικών κ. Άννα Σοφού