Τα Γαλλικά
στο Δημοτικό

Η γαλλική γλώσσα διδάσκεται στα Αρσάκεια-Τοσίτσεια Δημοτικά Σχολεία ως 2η ξένη γλώσσα από την Γ΄ έως την Ε΄ τάξη για δύο (2) ώρες την εβδομάδα και στην Στ΄ τάξη για τρείς (3) ώρες την εβδομάδα. Η διδασκαλία των Γαλλικών στα Σχολεία τής Φ.Ε. στοχεύει σε ένα διττό γνωστικό και παιδαγωγικό αποτέλεσμα:

 • την εκμάθηση τής γαλλικής γλώσσας, με έμφαση στον επικοινωνιακό της χαρακτήρα, και
 • την εξοικείωση των μαθητών με την κουλτούρα και τον πολιτισμό τής Γαλλίας και τού γαλλόφωνου κόσμου.
 • Περισσότερα...

  Τα Γαλλικά
  στο Γυμνάσιο

  Η γαλλική γλώσσα διδάσκεται στο γυμνάσιο ως 2η ξένη γλώσσα για τέσσερεις (4) ώρες την εβδομάδα. Ειδικότερα οι μαθητές, ανάλογα με το επίπεδο γνώσεών τους, προετοιμάζονται για την απόκτηση διπλωμάτων DELF (Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Ξένες Γλώσσες).

  Περισσότερα...

  Τα Γαλλικά
  στο Λύκειο

  Στο Λύκειο οι μαθητές συνεχίζουν τα Γαλλικά ως δεύτερη ξένη γλώσσα, η οποία διδάσκεται τρεις (3) ώρες την εβδομάδα στην Α’ τάξη και μία (1) ώρα στη Β’ τάξη.

  Πρωταρχικός στόχος στο λύκειο είναι να δώσει τη δυνατότητα στους μαθητές να βελτιώσουν ή να τελειοποιήσουν το επίπεδο των γνώσεών τους ανάλογα με τον βαθμό γλωσσομάθειας τον οποίο έχουν κατακτήσει στο γυμνάσιο. Επιδιώκεται η συστηματική καλλιέργεια τού γραπτού και τού προφορικού λόγου.

  Περισσότερα...

  Πρόγραμμα σπουδών
  Γαλλικών

  ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

  Η γαλλική γλώσσα διδάσκεται στα Σχολεία της Φ.Ε. ως 2η ξένη γλώσσα από την Γ΄ τάξη του Δημοτικού και για δύο ώρες την εβδομάδα. Συνολικά, ένας μαθητής που επιλέγει τα γαλλικά ως 2η ξένη γλώσσα στην α’ βάθμια και β’ βάθμια εκπαίδευση έχει περίπου 500 ώρες διδασκαλίας και μπορεί να κατακτήσει το επίπεδο C1-Dalf (Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Ξένες Γλώσσες).

  Η διδασκαλία των γαλλικών στα Σχολεία της Φ.Ε. στοχεύει σε ένα διττό γνωστικό και παιδαγωγικό αποτέλεσμα:

  Περισσότερα...