Εκτύπωση
Την Παρασκευή 6 Οκτωβρίου 2017 η Γ΄ τάξη τού Γ΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Δημοτικού Σχολείου παρακολούθησε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ο πρωτόγονος άνθρωπος» τής ομάδας ΔΡΩ.
Εκεί οι μαθητές είχαν τη δυνατότητα να εκφραστούν ενεργοποιώντας τις σωματικές και πνευματικές τους ικανότητες. Συμμετείχαν, λιοπόν, ενεργά στην εξέλιξη τής μικρής κοινωνίας των προϊστορικών ανθρώπων φορώντας δέρματα, κατασκευάζοντας το πρώτο τους εργαλείο και ανάβοντας φωτιά με πέτρες.
Επίσης έμαθαν τον τρόπο επικοινωνίας των πρωτόγονων ανθρώπων.
Τα παιδιά είχαν πραγματικά μια ευχάριστη και ενδιαφέρουσα εμπειρία που τα οδήγησε στη γνώση.