Αρσάκεια Τιράνων
Κτηριακό συγκρότημα   


 
Το 2003 ξεκίνησε η ανέγερση τού ιδιόκτητου σχολικού συγκροτήματος τής Φ.Ε., σε οικόπεδο 100.000 τ.μ., 5 χιλιόμετρα έξω από τα Τίρανα στον δρόμο προς το Ελμπασάν. Από τον Μάιο τού 2007 το Σχολείο μεταφέρθηκε στο καινούργιο κτήριο, το οποίο είναι το πιο σύγχρονο συγκρότημα των Βαλκανίων, ειδικά μελετημένο από εκλεκτούς καθηγητές τού Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και κατασκευασμένο με υψηλές προδιαγραφές λειτουργικότητας, αισθητικής και ασφαλείας. (Μέχρι τότε, το Σχολείο στεγαζόταν σε πέντε ενοικιαζόμενα κτήρια στα Τίρανα). Το κτήριο, εμβαδού 4.000 τ.μ., είναι εσωστρεφές και οργανώνεται γύρω από ένα αίθριο. Οι αίθουσες, κατανεμημένες σε 4 στάθμες («ορόφους»), ορίζουν ένα «Γ» και έχουν η κάθε μία «ιδιωτικό» υπαίθριο χώρο προς τις εξωτερικές πλευρές τού κτηρίου. Τα εργαστήρια είναι οργανωμένα σε 2 στάθμες και μαζί με τους κοινόχρηστους χώρους ορίζουν ένα δεύτερο «Γ», που συμπληρώνει το αίθριο. Οι χώροι κίνησης βρίσκονται περιμετρικά τού αιθρίου, το οποίο αποτελεί τον εσωτερικό αύλειο χώρο. Το πρανές που διαμορφώθηκε λόγω τής κλίσης τού εδάφους χωρίζει το αίθριο σε δύο επίπεδα.
Εκτός από τις αίθουσες διδασκαλίας, τα γραφεία, τους βοηθητικούς και τους ημιυπαίθριους χώρους, το Σχολείο έχει Εργαστήρια ΠληροφορικήςΦυσικής, Χημείας και Βιολογίας πλήρως εξοπλισμένα με τα πιο σύγχρονα μέσα, Βιβλιοθήκηαίθουσες Μουσικής και Γυμναστικής καθώς και αίθουσα πολλαπλών χρήσεων.


Kompleksi 
Në vitin 2003 filloi ndërtimi i kompleksit privat në një sipërfaqe prej 100.000 m2, 5 kilometra jashtë qytetit të Tiranës në rrugën drejt Elbasanit. Që nga Maji i vitit 2007, shkolla u zhvendos në një ndërtesë të re, e cila është kompleksi më modern në Ballkan, i projektuar në mënyrë specifike nga profesorë të shquar të Universitetit Teknik Kombëtar dhe ështё e ndërtuar me standarde të larta estetike dhe sigurie. (Deri atëherë, shkolla ndodhej në pesë ndërtesa me qera në Tiranë). Ndërtesa me sipërfaqe prej 4.000 m2, është e pozicionuar dhe organizuar në mënyrë rrethore. Klasat, janë të ndara në 4 nivele (kate), dhe secila ka një hapësirë 'private' të hapur në pjesën e jashtme të ndërtesës e cila formon një “T”. Klasat janë organizuar në 2 nivele dhe bashkë me vendet publike formojnë një "T ",të dytë, e cila plotëson rrethin. Hapësira që ndodhet rreth e rrotull, formon oborrin e brendshëm. 
Përveç klasave, zyrave, hapësirave ndihmëse dhe gjysmë të hapura, shkolla ka laboratore Informatike, Fizike, Kimie e Biologjie, të cilat janë të pajisura me mjetet e fundit, sallë muzike, bibliotekëpalestër dhe dhoma te ndryshme.