Αρσάκεια Τιράνων

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΙΡΑΝΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Φραντζής Νικόλαος

ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ

Merita Neziraj

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Edviga Kasemi

ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Daniela Mara

ΜΠΑΛΕΤΟ

Nermin Strazimiri

ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Shpresa Jovani