Προετοιμασία των μαθητών για σπουδές σε Αγγλόφωνα Πανεπιστήμια

Στα Αρσάκεια – Τοσίτσεια Σχολεία, οι μαθητές των δύο τελευταίων τάξεων τού Λυκείου ( Β’ και Γ’ ) προετοιμάζονται για σπουδές σε αγγλόφωνα πανεπιστήμια με τους εξής τρόπους:

Συχνές ερωτήσεις - απορίες


Αγγλικά: Στο Δημοτικό οι μαθητές ολοκληρώνουν το επίπεδο Α2/Β1. Στο Γυμνάσιο οι μαθητές ολοκληρώνουν το επίπεδο Β2/C1. Στο Λύκειο C1/C2.

Γαλλικά: Με την ολοκλήρωση της φοίτησης στο Δημοτικό οι περισσότεροι μαθητές έχουν κατακτήσει το επίπεδο Α1, στο Γυμνάσιο τα επίπεδα Α2 ή DELF ή Sorbonne B1 και για τους πιο προχωρημένους μαθητές DELF ή Sorbonne B2 και στην Α΄ Λυκείου τα επίπεδα Β1 ή Β2 και για τους πιο προχωρημένους μαθητές DELF ή Sorbonne C1. Στη Β΄ Λυκείου συνεχίζουν με τα επίπεδα Β2 - C1 / C2 DELF -DALF ή Sorbonne.

Γερμανικά: Στο Δημοτικό οι μαθητές ολοκληρώνουν το επίπεδο Α1, στο Γυμνάσιο τα επίπεδα Α2 ή Β1 (και σε εξαιρετικές περιπτώσεις το επίπεδο Β2), ενώ στο Λύκειο τα επίπεδα Β1 ή Β2 (και σε εξαιρετικές περιπτώσεις το επίπεδο C1).

Η κατάταξη σε επίπεδα γίνεται με κατατακτήριο διαγώνισμα διαβαθμισμένης δυσκολίας που καλύπτει την ύλη όλων των επιπέδων των τμημάτων. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η σωστή κατάταξη των μαθητών και η μεγαλύτερη ομοιογένεια του δυναμικού της τάξης, με σκοπό το καλύτερο παιδευτικό αποτέλεσμα.

Αλλαγή επιπέδου μπορεί να γίνει υπό προϋποθέσεις (αίτηση γονέα, κατατακτήριο διαγώνισμα, σύμφωνη γνώμη διδάσκοντος) μόνο στην αρχή της σχολικής χρονιάς και έως έναν μήνα από την έναρξη του διδακτικού έτους.

Η απόκτηση διπλώματος διαφοροποιείται ανάλογα με τις ώρες διδασκαλίας της κάθε γλώσσας.

Αγγλικά: Οι μαθητές των Σχολείων μας μπορούν να αποκτήσουν το πρώτο τους δίπλωμα επιπέδου Β2 (FCE) στη Β΄ Γυμνασίου. Δίνεται η δυνατότητα απόκτησης του παραπάνω διπλώματος και στην Α΄ Γυμνασίου υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, όπως το υψηλό γνωστικό επίπεδο κι ο ικανός αριθμός μαθητών για τη δημιουργία του τμήματος. Στο τέλος της Γ΄ Γυμνασίου οι μαθητές έχουν ολοκληρώσει τα επίπεδα Β2, C1 και σε κάποιες περιπτώσεις το επίπεδο C2. Πρόγραμμα σπουδών Αγγλικού Τμήματος

Γαλλικά: Δείτε λεπτομερώς στην πρώτη ερώτηση. Πρόγραμμα σπουδών Γαλλικού Τμήματος

Γερμανικά: Στην Α΄ Γυμνασίου οι μαθητές μπορούν να πάρουν το πρώτο τους δίπλωμα σε επίπεδο Α1 ή Α2 (και σε εξαιρετικές περιπτώσεις σε επίπεδο Β1). Πρόγραμμα σπουδών Γερμανικού Τμήματος

Η δομή του μαθήματος έχει ως στόχο να αφομοιώνει ο μαθητής όσο γίνεται καλύτερα την ύλη στην τάξη. Οπωσδήποτε όμως δεν μπορούμε να αποφύγουμε τη συστηματική μελέτη στο σπίτι.

Προϋπόθεση για την κατάταξη του μαθητή στο τμήμα προετοιμασίας για το επόμενο δίπλωμα αποτελεί η κάλυψη της ύλης του προηγούμενου διπλώματος, χωρίς απαραίτητα να το έχει αποκτήσει. Σε αυτή την περίπτωση δίδεται κατατακτήριο διαγώνισμα για την πιστοποίηση της κάλυψης της ύλης.

Οι μαθητές συμμετέχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης γλωσσομάθειας μόνο εάν το επιθυμούν. Βασικός στόχος του μαθήματος είναι η εκμάθηση της γλώσσας και η γνωριμία με τον πολιτισμό και την ιδιοσυγκρασία του αντίστοιχου λαού. Στο πλαίσιο της τελειοποίησης των επί μέρους δεξιοτήτων (ακούω – διαβάζω – γράφω – μιλάω) τίθεται ανάλογα με την τάξη και τη βαθμίδα και ο στόχος απόκτησης κάποιου διπλώματος που τεκμηριώνει τη γνώση αυτή, δίνοντας έτσι την ευκαιρία πρόσβασης σε ξενόγλωσσα Πανεπιστήμια και καλύτερης επαγγελματικής σταδιοδρομίας.