Loading...
Αρχική2023-02-10T10:25:34+02:00

Στόχος της διδασκαλίας των Ξένων Γλωσσών

Στόχος της διδασκαλίας των Ξένων Γλωσσών στα Αρσάκεια – Τοσίτσεια Σχολεία είναι οι μαθητές με την ολοκλήρωση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, να είναι σε θέση να επικοινωνούν με επάρκεια σε δύο ξένες γλώσσες (Αγγλική και Γαλλική ή Γερμανική), να πιστοποιήσουν τη γλωσσομάθεια μέσω της απόκτησης διεθνώς αναγνωρισμένων διπλωμάτων και να γνωρίσουν τον πολιτισμό των αντίστοιχων χωρών, με σκοπό την αμοιβαία κατανόηση, την επικοινωνία και τη συνεργασία μαζί τους.

Η διδασκαλία τής Αγγλικής ξεκινά στα Αρσάκεια – Τοσίτσεια Σχολεία από το Νηπιαγωγείο, ενώ τής Γαλλικής και Γερμανικής από την Γ΄ τάξη τού Δημοτικού. Μέσω της πολύπλευρης προσέγγισης της Ξένης Γλώσσας -ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά προγράμματα, διαθεματικές εργασίες, θεατρικές παραστάσεις, επαφές με σχολεία του εξωτερικού κ.ά.- οι μαθητές μας συνειδητοποιούν τη σημαντική θέση που κατέχει η εκμάθηση ξένων γλωσσών και η κατανόηση ξένων πολιτισμών σε μια πολύγλωσση και πολυπολιτισμική Ευρώπη.

Τα τμήματα των Ξένων Γλωσσών των Αρσακείων – Τοσιτσείων Σχολείων παρακολουθούν τις παιδευτικές εξελίξεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό και αναπροσαρμόζουν τα προγράμματα σπουδών και την εκπαιδευτική διαδικασία αναλόγως, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις ανάγκες των μαθητών.

Τα Αρσάκεια Σχολεία έχουν επιλεγεί από το Βρετανικό Συμβούλιο να αποτελούν προνομιακό συνεργάτη του, με προνόμια όπως τα μειωμένα δίδακτρα συμμετοχής στις εξετάσεις διπλωμάτων, συνεργασία με Αγγλικά πανεπιστήμια, συνεχείς επιμορφώσεις καθηγητών από καθηγητές των Πανεπιστημίων Καίμπριτζ, Οξφόρδης, Λονδίνου, διεξαγωγή των προφορικών εξετάσεων στα Αρσάκεια Σχολεία από καθηγητές τού Καίμπριτζ κ.ά.

Προετοιμασία των μαθητών για σπουδές σε Αγγλόφωνα Πανεπιστήμια

Στα Αρσάκεια – Τοσίτσεια Σχολεία, οι μαθητές των δύο τελευταίων τάξεων τού Λυκείου ( Β’ και Γ’ ) προετοιμάζονται για σπουδές σε αγγλόφωνα πανεπιστήμια με τους εξής τρόπους:

Συχνές ερωτήσεις – απορίες

Μέχρι ποιο επίπεδο μπορεί να φτάσει ο μαθητής τελειώνοντας την κάθε σχολική βαθμίδα;2023-02-06T12:55:54+02:00

Αγγλικά: Στο Δημοτικό οι μαθητές ολοκληρώνουν το επίπεδο Α2/Β1. Στο Γυμνάσιο οι μαθητές ολοκληρώνουν το επίπεδο Β2/C1. Στο Λύκειο C1/C2.

Γαλλικά: Με την ολοκλήρωση της φοίτησης στο Δημοτικό οι περισσότεροι μαθητές έχουν κατακτήσει το επίπεδο Α1, στο Γυμνάσιο τα επίπεδα Α2 ή DELF ή Sorbonne B1 και για τους πιο προχωρημένους μαθητές DELF ή Sorbonne B2 και στην Α΄ Λυκείου τα επίπεδα Β1 ή Β2 και για τους πιο προχωρημένους μαθητές DELF ή Sorbonne C1. Στη Β΄ Λυκείου συνεχίζουν με τα επίπεδα Β2 – C1 / C2 DELF -DALF ή Sorbonne.

Γερμανικά: Στο Δημοτικό οι μαθητές ολοκληρώνουν το επίπεδο Α1, στο Γυμνάσιο τα επίπεδα Α2 ή Β1 (και σε εξαιρετικές περιπτώσεις το επίπεδο Β2), ενώ στο Λύκειο τα επίπεδα Β1 ή Β2 (και σε εξαιρετικές περιπτώσεις το επίπεδο C1).

Γιατί δεν κατατάχθηκε το παιδί μου σε ανώτερο επίπεδο, ενώ διδάσκεται τη γλώσσα από μικρό; – Μπορεί ένα και μόνο διαγώνισμα να κρίνει την κατάταξή του σε επίπεδο;2023-02-06T12:57:16+02:00

Η κατάταξη σε επίπεδα γίνεται με κατατακτήριο διαγώνισμα διαβαθμισμένης δυσκολίας που καλύπτει την ύλη όλων των επιπέδων των τμημάτων. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η σωστή κατάταξη των μαθητών και η μεγαλύτερη ομοιογένεια του δυναμικού της τάξης, με σκοπό το καλύτερο παιδευτικό αποτέλεσμα.

Μπορεί ο μαθητής να αλλάξει επίπεδο στη μέση της σχολικής χρονιάς;2023-02-06T12:57:50+02:00

Αλλαγή επιπέδου μπορεί να γίνει υπό προϋποθέσεις (αίτηση γονέα, κατατακτήριο διαγώνισμα, σύμφωνη γνώμη διδάσκοντος) μόνο στην αρχή της σχολικής χρονιάς και έως έναν μήνα από την έναρξη του διδακτικού έτους.

Πότε μπορεί ο μαθητής να πάρει το πρώτο δίπλωμα;2023-02-06T12:58:26+02:00

Η απόκτηση διπλώματος διαφοροποιείται ανάλογα με τις ώρες διδασκαλίας της κάθε γλώσσας.

Αγγλικά: Οι μαθητές των Σχολείων μας μπορούν να αποκτήσουν το πρώτο τους δίπλωμα επιπέδου Β2 (FCE) στη Β΄ Γυμνασίου. Δίνεται η δυνατότητα απόκτησης του παραπάνω διπλώματος και στην Α΄ Γυμνασίου υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, όπως το υψηλό γνωστικό επίπεδο κι ο ικανός αριθμός μαθητών για τη δημιουργία του τμήματος. Στο τέλος της Γ΄ Γυμνασίου οι μαθητές έχουν ολοκληρώσει τα επίπεδα Β2, C1 και σε κάποιες περιπτώσεις το επίπεδο C2. Πρόγραμμα σπουδών Αγγλικού Τμήματος

Γαλλικά: Δείτε λεπτομερώς στην πρώτη ερώτηση. Πρόγραμμα σπουδών Γαλλικού Τμήματος

Γερμανικά: Στην Α΄ Γυμνασίου οι μαθητές μπορούν να πάρουν το πρώτο τους δίπλωμα σε επίπεδο Α1 ή Α2 (και σε εξαιρετικές περιπτώσεις σε επίπεδο Β1). Πρόγραμμα σπουδών Γερμανικού Τμήματος

Πόσες ώρες μελέτης χρειάζονται για την απόκτηση κάποιου διπλώματος;2023-02-06T12:58:50+02:00

Η δομή του μαθήματος έχει ως στόχο να αφομοιώνει ο μαθητής όσο γίνεται καλύτερα την ύλη στην τάξη. Οπωσδήποτε όμως δεν μπορούμε να αποφύγουμε τη συστηματική μελέτη στο σπίτι.

Μπορεί ο μαθητής να καταταγεί σε τμήμα επόμενου διπλώματος, χωρίς να έχει πάρει το προηγούμενο, αλλά έχοντας κάνει την ύλη;2023-02-06T12:59:11+02:00

Προϋπόθεση για την κατάταξη του μαθητή στο τμήμα προετοιμασίας για το επόμενο δίπλωμα αποτελεί η κάλυψη της ύλης του προηγούμενου διπλώματος, χωρίς απαραίτητα να το έχει αποκτήσει. Σε αυτή την περίπτωση δίδεται κατατακτήριο διαγώνισμα για την πιστοποίηση της κάλυψης της ύλης.

Είναι υποχρεωτική η συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης γλωσσομάθειας;2023-02-06T12:59:31+02:00

Οι μαθητές συμμετέχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης γλωσσομάθειας μόνο εάν το επιθυμούν. Βασικός στόχος του μαθήματος είναι η εκμάθηση της γλώσσας και η γνωριμία με τον πολιτισμό και την ιδιοσυγκρασία του αντίστοιχου λαού. Στο πλαίσιο της τελειοποίησης των επί μέρους δεξιοτήτων (ακούω – διαβάζω – γράφω – μιλάω) τίθεται ανάλογα με την τάξη και τη βαθμίδα και ο στόχος απόκτησης κάποιου διπλώματος που τεκμηριώνει τη γνώση αυτή, δίνοντας έτσι την ευκαιρία πρόσβασης σε ξενόγλωσσα Πανεπιστήμια και καλύτερης επαγγελματικής σταδιοδρομίας.

Go to Top