e-arsakeio


Books' archway


ep en


harvard
Διαδικασία εισαγωγής νέων μαθητών/μαθητριών στα Αρσάκεια - Τοσίτσεια Σχολεία (Ψυχικού, Εκάλης, Θεσσαλονίκης, Πατρών, Ιωαννίνων)

Η επίσημη έναρξη υποβολής αιτήσεων είναι τη Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 2020.

Η επιλογή νέων μαθητών στα Αρσάκεια - Τοσίτσεια Σχολεία γίνεται εφόσον υπάρξουν κενές θέσεις.

Λεπτομέρειες θα βρείτε εδώ

Η Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία, προκειμένου να στελεχώσει περαιτέρω την υπηρεσία Μηχανογράφησης, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση στα Γραφεία τής Εταιρείας, Κοκκώνη 18, 154 52, Π. Ψυχικό, ή ηλεκτρονικά στο manager1@arsakeio.gr μέχρι και την Τετάρτη 29 Ιανουαρίου 2020.

Απαραίτητα προσόντα

→ πτυχίο ΑΕΙ με κατεύθυνση την Πληροφορική και μόνον

πολύ καλή γνώση σε:

     - windows Server (Active Directory, DNS, Exchange)

     - λειτουργικά συστήματα υπολογιστών (Windows Client O/S)

     - υποστήριξη σε εφαρμογές γραφείου (MS Office, Mail, Antivirus)

     - σχεδίαση, εγκατάσταση και διαχείριση δικτύων (TCP/IP, VPN, WAN MPLS)

     - δυνατότητα επισκευής, συντήρησης και αναβάθμισης του υλικού των υπολογιστών,

        εκτυπωτών, προβολικών (Hardware)

      - διαχείριση βάσεων δεδομένων (MySQL, SQL Server)

→ εμπειρία σε εμπορικά λογισμικά (ERP, CRM, HRM), διαδικασίες back-up

→ τριετή τουλάχιστον εμπειρία σε αντίστοιχη θέση

→ πολύ καλή γνώση Αγγλικών

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

- αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στα Ελληνικά

- αντίγραφα τίτλων σπουδών

- βεβαιώσεις προϋπηρεσίας

Παρέχονται άριστες συνθήκες εργασίας και μισθός ικανοποιητικός ανάλογα με τα προσόντα.

Πληροφορίες: Β. Ρουφαγάλης, τηλ.: 210 67 55 555 (εσωτ. 134)                                                              

 Για την ασφάλεια των μαθητών αλλά και την εύρυθμη λειτουργία των Σχολείων, από τη Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2019 και εξής στα Αρσάκεια Σχολεία Ψυχικού κατά την προσέλευση και την αποχώρηση των μαθητών καθώς και κατά τις επισκέψεις των γονέων στο Σχολείο θα ισχύουν τα ακόλουθα:

Η Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία διοργανώνει το 8ο Παναρσακειακό Μαθητικό Συνέδριο με θέμα «Πόλεις τού 21ου αιώνα: σε αναζήτηση τής ποιότητας», το οποίο θα πραγματοποιηθεί στα Αρσάκεια-Τοσίτσεια Σχολεία Εκάλης την Τρίτη 7 και την Τετάρτη 8 Απριλίου 2020. Περισσότερα εδώ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας και για την νέα σχολική χρονιά 2019-2020 διατηρεί τη «μονή» διαδρομή στα δρομολόγια των σχολικών λεωφορείων για τα Αρσάκεια-Τοσίτσεια Σχολεία Εκάλης.

Διευκρινίζεται ότι:
1. Το κόμιστρο για τη μονή διαδρομή ορίζεται στο 65% τού τρέχοντος κομίστρου, δηλαδή σε € 760,00 ανά μαθητή, αποκλειομένης κάθε άλλης εκπτώσεως για τη μονή διαδρομή.
2. Για όσους γονείς επιλέγουν να χρησιμοποιούν τη διπλή διαδρομή θα ισχύει η έκπτωση τού 10% για το δεύτερο παιδί και επιπλέον δεν θα καταβάλλουν κόμιστρο για τους Aπογευματινούς Oμίλους.

Ενημερώνονται οι γονείς των μαθητών των Αρσακείων Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Ψυχικού και των Αρσακείων-Τοσιτσείων Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Εκάλης ότι, σύμφωνα με τους βασικούς κανόνες λειτουργίας των Σχολείων, οι μαθητές/μαθήτριες πρέπει να προσέρχονται καθημερινώς στο Σχολείο φορώντας υποχρεωτικά την καθημερινή στολή (θερινή ή χειμερινή) τού Σχολείου.

Αγαπητοί γονείς,

Την 25 Μαΐου 2018 τίθεται σε εφαρμογή και στη χώρα μας ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός 2016/679 "για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα". Το νομοθέτημα επιβάλλει αυστηρές υποχρεώσεις σχετικά με τη συλλογή και κάθε άλλη πράξη επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων και ενισχύει σημαντικά τα δικαιώματα των φυσικών προσώπων, στους οποίους αναφέρονται τα δεδομένα αυτά. Εν προκειμένω πρόκειται για τα δεδομένα που αφορούν εσάς ως γονείς ή κηδεμόνες καθώς και τα δεδομένα των παιδιών σας.

Κατ' αρχάς σημειώνουμε ότι ο νόμος δεν προστατεύει μόνο τα λεγόμενα "ευαίσθητα δεδομένα" που αναφέρονται στην υγεία, τις θρησκευτικές και φιλοσοφικές πεποιθήσεις κλπ, αλλά ρυθμίζει την επεξεργασία κάθε πληροφορίας που ταυτοποιεί άμεσα ή έμμεσα ένα φυσικό πρόσωπο, όπως το ονοματεπώνυμο, ο αριθμός τηλεφώνου, η διεύθυνση κατοικίας και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο ΑΦΜ κ.λπ.