Έτησια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς: 2020-2021), εδώ.

Έτησια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς: 2021-2022), εδώ.

Έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας 2021-2022 από το ΙΕΠ, εδώ.