Αρσάκεια - Τοσίτσεια Εκάλης
Παρακολούθηση διαδικτυακού μαθήματος για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού 

Η καθηγήτρια Αγγλικών τού Β΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Γυμνασίου Εκάλης κ. Αθηνά Γκαρμπολά παρακολούθησε το ανοιχτό μαζικό διαδικτυακό μάθημα (MOOC) τής Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Προγραμματισμού (EU Code Week Online Bootcamp), που διεξήχθη από τις 27 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 28 Οκτωβρίου 2021.

Στις 19 Μαΐου 2021 ο καθηγητής Θεολογίας τού Β΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Γυμνασίου Εκάλης κ. Λάσκαρης Ιατρόπουλος συμμετείχε στο επιμορφωτικό ιστοσεμινάριο με θέμα «Οι παιδαγωγικές διαστάσεις τής σύγχρονης μαθησιακής διαδικασίας», στο πλαίσιο των επιμορφωτικών δράσεων τού 5ου ΠΕΚΕΣ Αττικής.

Στις 27 Μαρτίου 2021 η καθηγήτρια Οικιακής Οικονομίας τού Β΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Γυμνασίου Εκάλης κ. Λουκία Σπυράτου συμμετείχε στο επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα “Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή", που διοργανώθηκε από την Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού.

Στις 14 Απριλίου 2021 η καθηγήτρια Οικιακής Οικονομίας τού Β΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Γυμνασίου Εκάλης κ. Λουκία Σπυράτου συμμετείχε στη διαδικτυακή συνάντηση ενημέρωσης για τον Πανελλήνιο Σχολικό Διαγωνισμό σχετικά με τους 17 Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης«Bravo Schools», που διοργανώθηκε από τον Οργανισμό QualityNet Foundation.

Στις 18 Μαρτίου 2021 οι καθηγήτριες τού Β΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Γυμνασίου Εκάλης κ. Λουκία Σπυράτου (Οικιακής Οικονομίας) και Αθηνά Γκαρμπολά (Αγγλικής Γλώσσας) παρακολούθησαν επιμορφωτικό σεμινάριο με τίτλο «Ο θαλάσσιος γραμματισμός ως εργαλείο αντιμετώπισης τής πλαστικής ρύπανσης».

Η καθηγήτρια τού Β΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Γυμνασίου Εκάλης κ. Ζαχαροπούλου Αικατερίνη (ΠΕ02) συμμετείχε στη διαδικτυακή συνάντηση ενημέρωσης για τον Πανελλήνιο Σχολικό Διαγωνισμό για τους 17 Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης«Bravo Schools», ο οποίος διοργανώθηκε από τον Οργανισμό Quality Net Foundation, την Τετάρτη 14 Απριλίου 2021.

Η καθηγήτρια τού Β΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Γυμνασίου Εκάλης κ. Ζαχαροπούλου Αικατερίνη (ΠΕ02) συμμετείχε σε διαδικτυακή συνάντηση εκπαιδευτικών, με θέμα: «Σχολική Διαμεσολάβηση: Εμπειρίες και Προοπτικές».

Η καθηγήτρια Αγγλικών τού Β΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Γυμνασίου Εκάλης κ. Σταυρούλα Βασιλοπούλου παρακολούθησε τα ακόλουθα επιμορφωτικά σεμινάρια:

Εκπαιδευτικό σεμινάριο Αστροβιολογίας

Η καθηγήτρια Φυσικής τού Β΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Γυμνασίου Εκάλης κ. Αλεξάνδρα Μπάκα, στις 11 και 12 Μαρτίου 2021, παρακολούθησε εκπαιδευτικό σεμινάριο Αστροβιολογίας συνολικής διάρκειας 10 ωρών.

Η καθηγήτρια Αγγλικών τού Β΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Γυμνασίου Εκάλης κ. Αθηνά Γκαρμπολά συμμετείχε στο επιμορφωτικό σεμινάριο "Blue Economy in Secondary Schools", που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 10 Μαρτίου 2021, καθώς και στο επιμορφωτικό σεμινάριο "2nd Webinar "Blue Economy in Secondary Schools", που πραγματοποιήθηκε επίσης διαδικτυακά στις 16 Απριλίου 2021.