Αρσάκεια - Τοσίτσεια Εκάλης

Στο πλαίσιο τού Συντονισμού Πληροφορικής οι εκπαιδευτικοί Πληροφορικής τού Β΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Γυμνασίου Εκάλης παρακολούθησαν επιμορφωτικό σεμινάριο για τη διαδικτυακή εφαρμογή τρισδιάστατης σχεδίασης Tinkercad.

H κ. Αγγελική Γεωργακοπούλου, καθηγήτρια Γαλλικής Γλώσσας στο Β΄ Αρσάκειο-Τοσίτσειο Γυμνάσιο Εκάλης, έλαβε μέρος σε επιμορφωτική δράση συνολικής διάρκειας 20 ωρών -σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης- με τίτλο «Διαθεματικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία τής Γαλλικής Γλώσσας», που υλοποιήθηκε από τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου Γαλλικής σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδας. Τα σεμινάρια πραγματοποιήθηκαν εξ ολοκλήρου από απόσταση, μέσω τής ψηφιακής αίθουσας webex, κατά το διάστημα από 3 Νοεμβρίου 2021 μέχρι 1η Ιουνίου 2022.

Η κ. Αγγελική Γεωργακοπούλου, καθηγήτρια Γαλλικής Γλώσσας στο Β΄ Αρσάκειο-Τοσίτσειο Γυμνάσιο Εκάλης, στο πλαίσιο τού Novembre Numérique, συμμετείχε σε εργαστήρι που πραγματοποιήθηκε στο Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος την Τετάρτη 24 Νοεμβρίου 2021 (ώρες 12:00-18:00). Στόχος τού εργαστηρίου ήταν η δημιουργία ενός ψηφιακού ή διά ζώσης escape game για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

Δείτε τη βεβαίωση εδώ.

Η καθηγήτρια Πληροφορικής τού Β΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Γυμνασίου Εκάλης κ. Αρχοντία Σαββιδάκη παρακολούθησε τις εργασίες τού Πανελλήνιου και Διεθνούς Συνεδρίου«Εκπαιδευτικοί και εκπαίδευση STE(A)M», που πραγματοποιήθηκε από τις 7 έως τις 9 Μαΐου 2022.

Η καθηγήτρια Πληροφορικής στο Β΄ Αρσάκειο-Τοσίτσειο Γυμνάσιο Εκάλης κ. Αρχοντία Σαββιδάκη συμμετείχε στο εκπαιδευτικό-επιμορφωτικό πρόγραμμα «CERN 2022», το οποίο διοργάνωσε η ΟΙΕΛΕ σε συνεργασία με το ΚΑΝΕΠ τής ΓΣΕΕ και το CERN. Το πρόγραμμα, που πραγματοποιήθηκε στις 13, 20, 27 Μαρτίου και στις 3 Απριλίου 2022, απευθύνεται σε ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς τής πρωτοβάθμιας και τής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων.

Η καθηγήτρια Πληροφορικής στο Β΄ Αρσάκειο-Τοσίτσειο Γυμνάσιο Εκάλης κ. Αρχοντία Σαββιδάκη παρακολούθησε την εργαστηριακή επιμόρφωση στις εφαρμογές τής ψηφιακής αφήγησης (digital storytelling), διάρκειας 3 ωρών σε 2 εργαστήρια (1,5 ώρα το καθένα). Το 1ο εργαστήριο πραγματοποιήθηκε μέσω zoom τη Δευτέρα 4 Απριλίου 2022, από τις 17:30 έως τις 19:00, και το 2ο τη Δευτέρα 11 Απριλίου 2022, τις ίδιες ώρες.

Η καθηγήτρια Πληροφορικής στο Β΄ Αρσάκειο-Τοσίτσειο Γυμνάσιο Εκάλης κ. Αρχοντία Σαββιδάκη παρακολούθησε την ημερίδα “Σχεδιάζω, υλοποιώ, μοιράζομαι: Καλές πρακτικές στη διδασκαλία τής Πληροφορικής” (Πράξη 19/10-11-2021 του 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής), που πραγματοποιήθηκε εξ αποστάσεως τη Δευτέρα 17 Ιανουαρίου 2022, ώρες 17:00-20:30. Στην ημερίδα εκπαιδευτικοί Πληροφορικής παρουσίασαν διδακτικές πρακτικές για το γυμνάσιο.

Η καθηγήτρια Πληροφορικής στο Β΄ Αρσάκειο-Τοσίτσειο Γυμνάσιο Εκάλης κ. Αρχοντία Σαββιδάκη παρακολούθησε επιτυχώς (βαθμολογία 19/20), κατά την 1η επιμορφωτική περίοδο (22 Ιουνίου έως 23 Αυγούστου 2021), το πρόγραμμα "Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις δεξιότητες μέσω εργαστηρίων" (MIS 5092064).

Η κ. Γερασιμούλα Καλαντζήφιλόλογος τού Β΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Γυμνασίου Εκάλης, παρακολούθησε το επιμορφωτικό πρόγραμμα τού ΙΕΠ με τίτλο «Επιμόρφωση στις δεξιότητες μέσω των εργαστηρίων», το οποίο πραγματοποιήθηκε εξ αποστάσεως. Το πρόγραμμα, συνολικής διάρκειας 36 ωρών, υλοποιήθηκε κατά την τρίτη επιμορφωτική περίοδο από 24 Νοεμβρίου 2021 έως 20 Ιανουαρίου 2022.

e-Twinning και Εργαστήρια Δεξιοτήτων

Οι καθηγήτριες Αγγλικών κ. Αθηνά Γκαρμπολά και Αθηνά Ξυραφά τού Β΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Γυμνασίου Εκάλης παρακολούθησαν και ολοκλήρωσαν με επιτυχία το μάθημα e-Twinning και Eργαστήρια Δεξιοτήτων, με τίτλο «Συνεργατικές δράσεις για την καλλιέργεια γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων», το πρώτο μαζικό, ανοικτό διαδικτυακό μάθημα (MOOC), που υλοποίησε ο Εθνικός Οργανισμός Υποστήριξης τής δράσης e-Twinning.

Το μάθημα υλοποιήθηκε από τις 28 Μαρτίου έως και τις 3 Μαΐου 2022 μέσω πλατφόρμας (πατήστε εδώ).

Στόχος τού μαθήματος ήταν να αναδειχθούν εναλλακτικοί τρόποι αξιοποίησης των δικτύων, των δράσεων και τού εκπαιδευτικού υλικού που παρέχει η πλατφόρμα e-Twinning κατά την εφαρμογή των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων και να παρουσιαστούν τα βήματα που ακολουθούνται από τους εκπαιδευτικούς για τη μετατροπή δραστηριοτήτων που εμπεριέχονται στα Προγράμματα Καλλιέργειας Δεξιοτήτων τού ψηφιακού αποθετηρίου τού ΙΕΠ «Εργαστήρια Δεξιοτήτων 21+», καθώς και των Βιβλιοθηκών Προγραμμάτων Καλλιέργειας Δεξιοτήτων τού ΙΕΠ, σε δραστηριότητες οι οποίες μπορούν να υλοποιηθούν συνεργατικά με τη χρήση των κατάλληλων ψηφιακών εργαλείων από ομάδες μαθητών και εκπαιδευτικών, δύο ή περισσότερων σχολικών μονάδων, στο πλαίσιο υλοποίησης ενός e-Twinning έργου.

{gallery}EK/2021-22/BGYME/1806{/gallery}