"Ένα ταξίδι στον θαυμαστό κόσμο τού Διαστήματος"
Διαθεματικό πρόγραμμα σχολικού έτους 2018-2019

 "Γάργαρο νερό αναβλύζει, τη ζωή μας τη φροντίζει"
Διαθεματικό περιβαλλοντικό και πολιτιστικό πρόγραμμα σχολικού έτους 2017-2018

"Αισθάνομαι - Συναισθάνομαι - Εκφράζομαι"
Διαθεματικό πολιτιστικό πρόγραμμα και πρόγραμμα Αγωγής Υγείας σχ. έτος 2016-17