Ενεργός πολίτης μέσα και έξω από την τάξη
Η καθηγήτρια Γαλλικής γλώσσας τού Α΄ Αρσακείου Δημορικού Ψυχικού κ. Όλγα Δασκαλοπούλου παρακολούθησε το επιμορφωτικό-βιωματικό σεμινάριο-εργαστήριο με τίτλο «Ενεργός πολίτης μέσα και έξω από την τάξη», που οργάνωσε ο εκδοτικός οίκος Πατάκη σε συνεργασία με την ActionAid Ελλάς το Σάββατο 3 Φεβρουαρίου 2018 στο βιβλιοπωλείο Πατάκη, στην Αθήνα.

Εισήγηση σε επιμορφωτική ημερίδα καθηγητών Γαλλικής
Η καθηγήτρια Γαλλικής Γλώσσας των Αρσακείων Δημοτικών Ψυχικού κ. Όλγα Δασκαλοπούλου συμμετείχε ως εισηγήτρια στην επιμορφωτική ημερίδα για καθηγητές Γαλλικής με θέμα «Imagination, créativité et (inter)action en classe de FLE» («Φαντασία, δημιουργικότητα και (δια)δράση στην τάξη τής Γαλλικής») που πραγματοποιήθηκε στις 20 Ιανουαρίου 2018 στο 1o Πειραματικό Γυμνάσιο Αθήνας, στην Πλάκα.

Συμμετοχή καθηγητριών Γαλλικής στα διπλώματα DELF, DALF, SORBONNE και ΚΠΓ
Οι καθηγήτριες Γαλλικής κ. Αγγελική Γεωργακοπούλου και κ. Όλγα Δασκαλοπούλου συμμετείχαν ως εξετάστριες στις εξετάσεις τής περιόδου Δεκεμβρίου 2017 στις ενότητες διπλωμάτων DELF: Α1, Α2, Β1 και Β2, στα προφορικά και στα γραπτά, και SORBONNE Β1 και Β2, επίσης, στα προφορικά και στα γραπτά.

Οι καθηγήτριες Γαλλικών των Αρσακείων Σχολείων Ψυχικού και Εκάλης κ. Αγγελική Γεωργακοπούλου, Όλγα Δασκαλοπούλου, Νίτσα Παπαδοπούλου και Έρη Λιάκου παρακολούθησαν το επιμορφωτικό σεμινάριο «Comment intégrer la préparation du DELF aux pratiques de classe» («H προετοιμασία των μαθητών για τα διπλώματα DELF μέσα από καλές πρακτικές στην τάξη»).

Οι καθηγήτριες Γαλλικών των Αρσακείων Δημοτικών Σχολείων Ψυχικού κ. Δασκαλοπούλου Όλγα και Χατζηιωάννου Δέσποινα παρακολούθησαν το σεμινάριο πολιτιστικών θεμάτων:

Συμμετοχή σε Παγκόσμιο Συνέδριο στην Πορτογαλία
Η καθηγήτρια Γαλλικής Γλώσσας των Αρσακείων Δημοτικών Ψυχικού κ. Όλγα Δασκαλοπούλου συμμετείχε ως εισηγήτρια στις εργασίες τού παγκόσμιου συνεδρίου καθηγητών Γαλλικής με θέμα «Corps, rythmes et voix en littérature et dans d’autres pratiques de langage» («Σώματα, ρυθμοί και φωνές στη λογοτεχνία και σε άλλες πρακτικές τής γλώσσας»), που πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο τού Aveiro στην Πορτογαλία από τις 19 έως τις 21 Οκτωβρίου 2017.

Πιστοποίηση Β΄ Επιπέδου Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας στις ΤΠΕ
Οι καθηγήτριες Γαλλικής Γλώσσας των Αρσακείων-Τοσιτσείων Δημοτικών Εκάλης κ. Έλενα Βιολάρη και Έφη Γεώργα παρακολούθησε σεμινάριο επιμόρφωσης για την αξιοποίηση και την εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη και έλαβε την πιστοποίηση τού β΄ επιπέδου.

Πιστοποίηση β΄ επιπέδου στις ΤΠΕ
Οι καθηγήτριες Γαλλικής Γλώσσας των Αρσακείων-Τοσιτσείων Δημοτικών Εκάλης κ. Έλενα Βιολάρη και Έφη Γεώργα παρακολούθησε σεμινάριο επιμόρφωσης για την αξιοποίηση και την εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη και έλαβε την πιστοποίηση τού β΄ επιπέδου.

Η καθηγήτρια Γαλλικής Γλώσσας κ. Όλγα Δασκαλοπούλου συμμετείχε ως επιμορφώτρια αλλά και παρακολούθησε τις εργασίες τής επιμορφωτικής ημερίδας με τίτλο «Professeur de français: enseigner, gérer, diversifier, évaluer» («Καθηγητής Γαλλικής Γλώσσας: διδάσκω, διαχειρίζομαι, διαφοροποιώ, αξιολογώ»), την οποία οργάνωσε ο Σύνδεσμος καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας Ελλάδας υπό την αιγίδα τού Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, και η οποία πραγματοποιήθηκε στο Πειραματικό Γυμνάσιο στην Πλάκα, στις 27 Μαΐου 2017.

Η καθηγήτρια των Γαλλικών των Αρσακείων-Τοσιτσείων Σχολείων κ. Φλωρεντία Μουζουράκη παρακολούθησε την ημερίδα επιμορφωτικής δράσης που συνδιοργάνωσαν η κ. Πηνελόπη Καλλιαμπέτσου, ομότιμη καθηγήτρια ΕΚΠΑ, η κ. Μαρίνα Βήχου, επίκουρος καθηγήτρια ΕΚΠΑ, η κ. Αργυρώ Μουστάκη, επίκουρος καθηγήτρια ΕΚΠΑ, και τα μέλη: ο αντιπρόεδρος τού Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής κ. Παύλος Χαράμης καθώς και ο αναπληρωτής καθηγητής ΕΚΠΑ κ. Ιωάννης Παπαδόπουλος.

Οι καθηγήτριες Γαλλικής Γλώσσας κ. Όλγα Δασκαλοπούλου και Μαρία Σερβετά συμμετείχαν στην επιστημονική ημερίδα (Journée d’Études) με τίτλο «Η Παρουσία τού Αντρέ Μαλρώ στην Ελλάδα» («La présence d’André Malraux en Grèce»), η οποία διεξήχθη στις 18 Φεβρουαρίου 2017 στο Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδας.