Αρσάκεια Ιωαννίνων
ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΩΡΑΡΙΟ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2021 - 2022

Ώρα έναρξης μαθημάτων :  8.10

Ώρα λήξης μαθημάτων :  14.50000
 
 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ

Α΄1Α΄2

Β΄1, Β΄2

Γ΄

Δ΄

Ε΄1, Ε΄2

Στ΄1, Στ΄2