Αρσάκεια Ιωαννίνων
ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΩΡΑΡΙΟ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2019 - 2020

Ώρα έναρξης μαθημάτων :  8.15

Ώρα λήξης μαθημάτων :  14.50Καταγραφή
 
000ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ

Α΄

Β΄

Γ΄1Γ΄2

Δ΄1, Δ΄2

Ε΄1, Ε΄2

Στ΄1, Στ΄2