Αρσάκεια Ιωαννίνων

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΡΣΑΚΕΙΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-23

Προϊσταμένη-Νηπιαγωγός

Λιάτσου Ισαβέλλα

Νηπιαγωγός

Πήττα Γεωργία

Καθηγητές Ειδικοτήτων

Αγγλικής Γλώσσας
Ντούρου Κατερίνα

Μουσικής

Λεοντάρης Δημήτριος

Θεατρικής Αγωγής
Παπαναστασίου Αλέξανδρος

Φυσικής Αγωγής

Παππά Χριστιάνα

Τσιούρη Αγγελική (σε άδεια)

Γραμματεία
Χάιδου Ευαγγελία

Ιατρείο
Μενάγια Δέσποινα

Επιμελήτρια
Μπάγια Αλίκη

Συμβουλευτική Υπηρεσία
Τζούμα Ναταλία-Αντιγόνη

Βιβλιοθηκονόμος
Κούρου Βικτωρία