Αρσάκεια Ιωαννίνων
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΡΣΑΚΕΙΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-20

Προϊσταμένη- Νηπιαγωγός
Λιάτσου Ισαβέλλα

Καθηγητές Ειδικοτήτων

Αγγλικής Γλώσσας
Ντούρου Κατερίνα

Μουσικής
Μαμακή Ελπίδα

Φυσικής Αγωγής
Τσιούρη Αγγελική

Εικαστικών
Κανακάκη Ευαγγελία

Πληροφορικής
Λαδιάς Νικόλαος

Γραμματεία
Χάιδου Ευαγγελία

Ιατρείο
Μενάγια Δέσποινα

Επιμελήτρια
Μπάγια Αλίκη

Βιβλιοθήκη
Φίλιου Ευαγγελία

Συμβουλευτική Υπηρεσία
Τζούμα Ναταλία-Αντιγόνη