Αρσάκεια Πατρών
Δείτε τα βιβλία και τη γραφική ύλη των Αγγλικών εδώ

Βιβλία, τετράδια, υλικό ανά τάξη για το σχολικό έτος 2021-2022

Για τις Μεθόδους Γαλλικών και  τη γραφική ύλη δείτε τις Ανακοινώσεις Γαλλικών εδώ

Ενημερώνονται οι γονείς των μαθητών τού Αρσακείου Δημοτικού Σχολείου Πατρών ότι, σύμφωνα με τους βασικούς κανόνες λειτουργίας τού Σχολείου, οι μαθητές πρέπει να προσέρχονται καθημερινώς στο Σχολείο φορώντας υποχρεωτικά την καθημερινή στολή (θερινή ή χειμερινή) τού Σχολείου.