Αρσάκεια Πατρών
Δείτε τις επιλογές για τα χριστουγεννιάτικα αναγνώσματα του δημοτικού, εδώ
Δείτε αναλυτικά τα βιβλία Αγγλικών και την γραφική ύλη της κάθε τάξης για τη σχολική χρονιά 2020-21:

Α' Δημοτικού, εδώ
Β' Δημοτικού, εδώ
Γ' Δημοτικού, εδώ
Δ' Δημοτικού, εδώ
Ε' Δημοτικού, εδώ
Στ' Δημοτικού, εδώ
Για τις Μεθόδους Γαλλικών και  τη γραφική ύλη δείτε τις Ανακοινώσεις Γαλλικών εδώ

Δείτε τα υλικά και τα βιβλία για τη σχολική χρονιά 2020-21 ανά τάξη:

Δείτε τα βιβλία Γερμανικών και την γραφική ύλη της χρονιάς 2020-21, εδώ
Ενημερώνονται οι γονείς των μαθητών τού Αρσακείου Δημοτικού Σχολείου Πατρών ότι, σύμφωνα με τους βασικούς κανόνες λειτουργίας τού Σχολείου, οι μαθητές πρέπει να προσέρχονται καθημερινώς στο Σχολείο φορώντας υποχρεωτικά την καθημερινή στολή (θερινή ή χειμερινή) τού Σχολείου.