Αρσάκεια Πατρών

Ο κ. Νικόλαος Γιαννακόπουλος, ΠΕ04, χημικός ΜSc - Med, στο Αρσάκειο Γενικό Λύκειο Πατρών, παρακολούθησε σεμινάριο εννέα (9) κύκλων με θέμα «Τα ψηφιακά εργαλεία στα προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων», το οποίο πραγματοποιήθηκε από τις 28 Νοεμβρίου 2020 έως και τις 8 Φεβρουαρίου 2021, από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας.

Ημερίδα SELFIE: Ενημέρωση Στελεχών Δυτικής Ελλάδας

Με εξαιρετική επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες τής ημερίδας που συνδιοργανώθηκε από το Αρσάκειο Λύκειο Πατρών και το ΠΕΚΕΣ Δυτικής Ελλάδας, την Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2020 στην Εστία Επιστημών στον χώρο των Αρσάκειων. Η ημερίδα απευθυνόταν σε στελέχη τής πρωτοβάθμιας και τής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας και είχε στόχο την ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα SELFIE.
Κατά τη διάρκεια τής ημερίδας πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη με τον κ. Παναγιώτη Καμπύλη στο Λονδίνο, ο οποίος είναι αυτός που εμπνεύστηκε και σχεδίασε το πρόγραμμα SELFIE, υπό την αιγίδα τής Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο Joint Research Center στη Σεβίλλη. Το SELFIE είναι ένα εργαλείο αυτοαξιολόγησης και αναστοχασμού, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τις σχολικές μονάδες προκειμένου να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα σχετικά με τη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών σε αυτές.
Το πρόγραμμα παρουσίασε ο εκπαιδευτικός Ν. Γιαννακόπουλος, χημικός MSc, ενώ ο μαθητής τής Α΄ τάξης τού Αρσακείου Λυκείου Π. Μωραΐτης, περιέγραψε στο ακροατήριο τις εμπειρίες που απέκτησε ως μέλος τής ομάδας που επισκέφτηκε το JRC, στο θερινό σχολείο που διοργανώθηκε σε συνεργασία με το Ερευνητικό Κέντρο στη Σεβίλλη.
Το "παρών" στην εκδήλωση έδωσαν ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Αχαΐας κ. Κ. Γιαννόπουλος, ο Οργανωτικός Συντονιστής τού ΠΕΚΕΣ κ. Σ. Παπαδάκης, ο Διευθυντής τού Αρσακείου Λυκείου Πατρών Μ. Πετράκης, φυσικός PhD, Συντονιστές Εκπαίδευσης και Διευθυντές από σχολικές μονάδες τής Δυτικής Ελλάδας, καθώς και από τα Ιωάννινα.

Ο Συντονιστής των Φυσικών Επιστημών των Αρσακείων - Τοσιτσείων Σχολείων κ. Δημήτριος Κλαυδιανός, φυσικός ΜSc, και ο καθηγητής Νικόλαος Γιαννακόπουλος, χημικός MEd, MSc, δημοσίευσαν στο έγκριτο περιοδικό “Χημικά Χρονικά”, επιστημονικό άρθρο τους με τίτλο «Κριτική αποτίμηση και διερεύνηση τής μετατόπισης των θεμάτων χημείας των πανελλαδικών εξετάσεων 2017 έως 2019».

Ο Διευθυντής τού Αρσακείου Λυκείου Πατρών Εμμανουήλ Πετράκης, φυσικός PhD, και ο καθηγητής Νικόλαος Γιαννακόπουλος, φυσικός MEd, MSc, δημοσίευσαν στο έγκριτο περιδικό i-teacher άρθρο τους με τίτλο "Η υδροπονική καλλιέργεια κλειστού τύπου φυλλωδών λαχανικών ως μέσο για την ανάπτυξη μιας διδακτικής διεπιφάνειας μεταξύ των Φυσικών Επιστημών".
Το περιοδικό αποτελεί ηλεκτρονική έκδοση για τις ΤΠΕ και την εφαρμογή τους στην εκπαίδευση, η δε δημοσίευση γίνεται κατόπιν κρίσης από ομάδα κριτών. 
Μπορείτε να διαβάσετε το περιοδικό και το άρθρο των Γιαννακόπουλου & Πετράκη διαδικτυακά εδώ ή μόνο το άρθρο τους εδώ.
Ο καθηγητής τού Αρσακείου Λυκείου Πατρών κ. Ν. Γιαννακόπουλος (χημικός, ΜSc, MEd) δημοσίευσε, σε συνεργασία με τον κ. Μ. Σκουμιό, επίκουρο καθηγητή τού τμήματος Π.Τ.Δ.Ε. τού Πανεπιστημίου Αιγαίου, την επιστημονική εργασία με τίτλο «Developing Middle School Students’ Conceptions of the Particulate Nature of Matter», στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό The International Journal of Interdisciplinary Educational Studies, 12 (1), 13-25.
Η επιστημονική εργασία αποσκοπούσε στη διερεύνηση τής συμβολής μιας διδακτικής παρέμβασης που βασίζεται στην εποικοδομητική προσέγγιση τής διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών για την εννοιολογική περιοχή τής σωματιδιακής φύσης τής ύλης στην εξέλιξη των αντιλήψεων των μαθητών.
Επιπρόσθετα, επιχειρήθηκε η σύγκριση των μαθησιακών αποτελεσμάτων αυτής της διδακτικής παρέμβασης και τής διδασκαλίας που βασίζεται στο διδακτικό υλικό τού σχολικού εγχειριδίου.
Για τις ανάγκες τής επιστημονικής εργασίας συγκροτήθηκε εκπαιδευτικό υλικό για την εννοιολογική περιοχή τής σωματιδιακής φύσης της ύλης, το οποίο βασίστηκε στην εποικοδομητική προσέγγιση για τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών με χρήση τού μαθησιακού μοντέλου 5Ε του Bybee (1997, 2006) και με χρήση Νέων Τεχνολογιών.
H πλήρης αναφορά τής εργασίας είναι:
Skoumios, M. & Gianakopoulos, N. (2017). Developing Middle School Students’ Conceptions of the Particulate Nature of Matter. The International Journal of Interdisciplinary Educational Studies, 12 (1), 13-25.


Η καθηγήτρια Εικαστικών των Αρσακείου Γυμνασίου και Λυκείου Πατρών κ. Κανέλλα Στασινοπούλου συμμετέχει στην ομαδική έκθεση εικαστικών «Δυαδικότητα», η οποία πραγματοποιείται στην αίθουσα περιοδικών εκθέσεων του Αρχαιολογικού Μουσείου Πατρών από τις 4 Φεβρουαρίου ώς τις 31 Μαρτίου 2017. Πρόκειται για μια μεγάλη ομαδική έκθεση που περιλαμβάνει κυρίως έργα καλλιτεχνών που ζουν και δραστηριοποιούνται στη Μεσσηνία καθώς και τεσσάρων καλλιτεχνών από την Πάτρα.

Ο καθηγητής τού Αρσακείου Λυκείου Πατρών κ. Νίκος Γιαννακόπουλος, χημικός MSc, παρακολούθησε τις εργασίες τού συνεδρίου «Open schools for Open Societies 2016», το οποίο πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα από 4 έως 6 Νοεμβρίου 2016. Το συνέδριο διοργανώθηκε από το πανευρωπαϊκό δίκτυο European Distance Learning Education (EDEN) και το Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ).

Διδακτικές διαδρομές στο σημερινό σχολείο
Οι εκπαιδευτικοί τού Αρσακείου Λυκείου Πατρών κ. Νικόλαος Γιαννακόπουλος (χημικός, ΜSc, Med) και Όλγα Σταυρουλοπούλου (καθηγήτρια Πληροφορικής) συμμετείχαν με αναρτημένη εργασία (poster), μετά από κρίση τής επιστημονικής επιτροπής, στο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο «Διδακτικές διαδρομές στο σημερινό σχολείο», που πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα από 14 μέχρι 16 Οκτωβρίου 2016. Το επιστημονικό συνέδριο τελούσε υπό την αιγίδα τού Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και τού Πανεπιστημίου Πατρών.

Ο κ. Σάββας Σταματόπουλος, που υπηρετεί στα Αρσάκεια Πατρών ως τεχνολόγος μηχανολόγος μηχανικός M.Sc, συμμετείχε στο βιωματικό σεμινάριο «Η ομάδα στην τάξη: Από την θεωρία στην πράξη», συνολικής διάρκειας 36 ωρών.

Ο κ. Σάββας Σταματόπουλος, που υπηρετεί στα Αρσάκεια Σχολεία Πατρών ως τεχνολόγος μηχανολόγος μηχανικός M.Sc, ολοκλήρωσε τις σπουδές του, με γενικό βαθμό 8,7 και χαρακτηρισμό «Άριστα», στο Ετήσιο Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ) τής ΑΣΠΑΙΤΕ στην Πάτρα, στις 4 Ιουλίου 2016.