Αρσάκεια Πατρών
Ο θεολόγος των Αρσακείων Σχολείων Πατρών κ. Σπύρος Σκιαδαρέσης, ως συμμετέχων εκπαιδευτικός στο πρόγραμμα «Η ελληνική γλώσσα και οι ρητορικοί λόγοι», το οποίο εκπονείται στο Αρσάκειο Γυμνάσιο με συντονίστρια τη Διευθύντρια κ. Αικατερίνη Γεωργίου, φιλόλογο, συμμετείχε σε σεμινάριο επιμόρφωσης που οργάνωσε το ΚΕΣΥΠ Πάτρας τής Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας.

Την Πέμπτη 10 Μαρτίου 2016 ο θεολόγος των Αρσακείων Σχολείων Πατρών κ. Σκιαδαρέσης Σπύρος συμμετείχε σε επιμορφωτική συνάντηση με κεντρικό θέμα: «Διαχείρηση τής εκπαιδευτικής πολιτικής – Προγραμματισμός τής εξεταστέας ύλης. Παροχή οδηγιών για εκπαιδευτικά θέματα», την οποία οργάνωσε ο σχολικός σύμβουλος θεολόγων τής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας κ. Δημακόπουλος Δημήτριος.

Ο κ. Σάββας Σταματόπουλος, καθηγητής Τεχνολογίας των Αρσακείων Σχολείων Πατρών, ολοκλήρωσε με επιτυχία τις σπουδές του για την απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος στην «Πληροφορική και Τηλεματική» τού τμήματος Πληροφορικής και Τηλεματικής τής Σχολής Ψηφιακής Τεχνολογίας τού Χαροκόπειου Πανεπιστημίου Αθηνών.Η καθηγήτρια Γερμανικής Γλώσσας τού Αρσακείου Γυμνασίου Πατρών κ. Ελ. Τερζή παρακολούθησε την επιμορφωτική ημερίδα (βιωματικά εργαστήρια και παρουσιάσεις) «Μπροστά στις νέες προκλήσεις 2015: κι αν ήσουν εσύ; Θεατρικές τεχνικές για ευαισθητοποίηση στα ανθρώπινα δικαιώματα και σε θέματα προσφύγων», διάρκειας 5 διδακτικών ωρών.

Η εκπαιδευτικός Γερμανικής Γλώσσας κ. Ελ. Τερζή τού Αρσακείου Γυμνασίου Πατρών παρακολούθησε, στις 13,14 και 15 Νοεμβρίου 2015, το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο e-Τwinning «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών τής πληροφορίας και τής Επικοινωνίας στα συνεργατικά σχολικά προγράμματα», που πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα, υπό την αιγίδα τού Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, τού ΙΤΥΕ (Ινστιτούτο Τεχνολογίας, Υπολογιστών και Εκδόσεων) και τού Erasmus .


Η Διευθύντρια τού Αρσακείου Γυμνασίου Πατρών κ. Αικατερίνη Γεωργίου (φιλόλογος), το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2015, παρακολούθησε ημερίδα με θέμα «Το παιδί αντιμέτωπο με τη βία στην οικογένεια και το σχολείο. Μορφές τού φαινομένου, αιτίες και τρόποι αντιμετώπισής του».

Η Διευθύντρια τού Αρσακείου Γυμνασίου Πατρών κ. Αικατερίνη Γεωργίου, φιλόλογος, παρακολούθησε εκδήλωση-συζήτηση με θέμα «Η Συνεργασία στην σχολική κοινότητα ως απάντηση στη σχολική βία», που οργάνωσε η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τού Νομού Αχαΐας, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης τού Νομού Αχαΐας και τον Συνήγορο τού Παιδιού (Βοηθό Συνήγορο τού Πολίτη για τα ανθρώπινα δικαιώματα).

Ο καθηγητής Τεχνολογίας τού Αρσακείου Γυμνασίου Πατρών κ. Σάββας Σταματόπουλος συμμετείχε με δύο εισηγήσεις στα επιμορφωτικά σεμινάρια Βιωματικών Δράσεων Α΄ Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου με θέματα: «Μαθαίνοντας για τη διαφορετικότητα περιορίζω τον σχολικό εκφοβισμό» και «Ερευνητικά εργαλεία συλλογής δεδομένων (ερωτηματολόγιο - συνέντευξη - παρατήρηση)».

Η εκπαιδευτικός (ΠΕ 08) κ. Κανέλλα Στασινοπούλου, που υπηρετεί στο Αρσάκειο Γυμνάσιο Πάτρας, παρακολούθησε το διεθνές επιστημονικό συνέδριο "Τέχνη και Εκπαίδευση: Διδακτικές και παιδαγωγικές προσεγγίσεις στο σχολείο τού 21ου αιώνα", το οποίο πραγματοποιήθηκε το διάστημα από 2 έως 4 Οκτωβρίου 2015, στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών τού Ιδρύματος Ωνάση.Η καθηγήτρια Καλλιτεχνικών τού Αρσακείου Γυμνασίου Πατρών κ. Κανέλλα Στασινοπούλου παρακολούθησε το επιμορφωτικό σεμινάριο "Βιωματικές δράσεις Α΄ και Β΄ Γυμνασίου (σχεδιασμός, σκοπός, στόχοι) - παρουσίαση καλών πρακτικών σχολείων για τη σχολική βία", το οποίο πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2015 στην Πάτρα.