Αρσάκεια Πατρών
Οι καθηγήτριες του Αρσακείου Γυμνασίου Πατρών κ. Γεωργίου Αικατερίνη ΠΕ 02 (Διευθύντρια), κ. Παλυβού Χαρίκλεια ΠΕ 02 και κ. Μαντζίκα Ευαγγελία συμμετείχαν και υλοποίησαν πρόγραμμα Αγωγής Σταδιοδρομίας με θέμα: «Τη γλώσσα μου έδωσαν ελληνική» κατά το σχολικό έτος 2013-2014.

Η Διευθύντρια του Αρσακείου Γυμνασίου Πατρών κ. Αικατερίνη Γεωργίου (Φιλόλογος) και η κ. Χαρίκλεια Παλυβού (Φιλόλογος) παρακολούθησαν επιμορφωτικό σεμινάριο, διάρκειας 50 ωρών από 26-03-2014 έως 14-05-2014 με θέμα: «Οι Νέες Τεχνολογίες στα φιλολογικά μαθήματα και η αξιοποίησή τους στη διδασκαλία».
Η κ. Αικατερίνη Γεωργίου (ΠΕ02), Διευθύντρια του Αρσακείου Γυμνασίου Πατρών, παρακολούθησε επιμορφωτικό βιωματικό σεμινάριο, διάρκειας 18 ωρών, από 27 Ιανουαρίου 2014 έως 26 Φεβρουαρίου 2014 με θέμα: «Δημιουργική γραφή: Μέρες έκφρασης και Δημιουργίας».
Η καθηγήτρια Γαλλικών τού Αρσακείου Γυμνασίου Πατρών κ. Ελένη Χαραλαμποπούλου παρακολούθησε σεμινάριο διάρκειας 6 ωρών με τίτλο “L’ exploitation de la literature dans le secondaire”. Το σεμινάριο διοργανώθηκε από το Γαλλικό Ινστιτούτο Πατρών σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας (APF) και πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 31 Μαΐου 2014.

Οι εκπαιδευτικοί των Αρσακείων Σχολείων Πατρών κ. Μαρία Τουλιάτου, Καλλιρρόη Μαντά, Ελένη Καραλή, Αφροδίτη Λεολέη, Αγγελική Μαντά, Ολυμπία Παπούλια, Πανωραία Μαυρόγιαννη, Ευθαλία Καλογεροπούλου, Κατερίνα Γεωργίου παρακολούθησαν την επιστημονική ημερίδα «Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. Οι προβληματισμοί πάνω στις μαθησιακές δυσκολίες και τα επιστημονικά δεδομένα τους».

Ο κ. Βλαχοδημητρόπουλος Δημήτριος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ 04, τού Αρσακείου Γυμνασίου Πατρών, παρακολούθησε την ημερίδα με θέμα «Ενημέρωση για το νέο πρόγραμμα ERASMUS».

Ο καθηγητής Τεχνολογίας και Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού τού Αρσακείου Γυμνασίου Πατρών κ. Σάββας Σταματόπουλος παρακολούθησε στην Πάτρα την 29η Μαρτίου 2014 το Ευρωπαϊκό Επιμορφωτικό Πρόγραμμα διάρκειας επτά ωρών «Learning EU at Schools» που διοργανώθηκε από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet τού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο πλαίσιο τής δράσης ΚΑ 1.Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε στο μικρό Αμφιθέατρο τού συνεδριακού κέντρου Τ.Ε.Ι Πάτρας.

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 24 Νοεμβρίου 2013 στα Αρσάκεια Σχολεία Πατρών η ημερίδα- επιμορφωτικό σεμινάριο που οργάνωσε το Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση με αφορμή την παγκόσμια ημέρα για το θέατρο στην εκπαίδευση και τη συμπλήρωση των 15 χρόνων λειτουργίας του.

Στις 22 Νοεμβρίου 2013 η καθηγήτρια Αγγλικών τού Αρσακείου Γυμνασίου Πατρών κ. Ευαγγελία Μαντζίκα παρακολούθησε επιμορφωτική συνάντηση εκπαιδευτικών Αγγλικής Γλώσσας με θέματα:

Ο καθηγητής Τεχνολογίας και Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού τού Αρσακείου Γυμνασίου Πατρών κ. Σάββας Σταματόπουλος παρακολούθησε την ημερίδα με θέμα «Αναδιάρθρωση τής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σύμφωνα με τον Ν. 4186».