Αρσάκεια Πατρών
Σχολικό έτος 2021-2022

Διευθυντής: Βλαχοδημητρόπουλος Δημήτριος (Βιολόγος PhD)

Διδάσκοντες Καθηγητές

Θεολόγος (ΠΕ 01)
Σκιαδαρέσης Σπυρίδων

Φιλόλογοι (ΠΕ 02)
Γεωργίου Αικατερίνη
Παλυβού Χαρίκλεια
Ρηγοπούλου Σοφία
Ανδρωνά Σταματία

Μαθηματικοί (ΠΕ 03)
Αλεβίζος Φιλοποίμην
Μητρούλιας Αθανάσιος

Φυσικοί (ΠΕ 04.01)
Ψήνας Αναστάσιος
Καραδήμας Ηλίας

Χημικός (ΠΕ 04.02)
Γιαννακόπουλος Ανδρέας

Βιολόγος (ΠΕ 04.04)
Βλαχοδημητρόπουλος Δημήτριος
Ηλιοπούλου Νικολία

Γαλλικών (ΠΕ 05)
Χαραλαμποπούλου Ελένη
Ζαχαροπούλου Μαρία

Αγγλικών (ΠΕ 06)
Χαλκίδη Άννα
Αθανασοπούλου Γεωργία – Μαρία
Μεγαλοοικονόμου Αγγελική

Γερμανικών (ΠΕ 07)
Τερζή Ελένη
Βούτσια Ελένη

Καλλιτεχνικών (ΠΕ 08)
Στασινοπούλου Κανέλλα

Φυσικής Αγωγής (ΠΕ 11)
Λώλου Ευρώπη
Λουκόπουλος Αθανάσιος

Οικιακής Οικονομίας (ΠΕ 78)
Λάσκαρης Αλέξανδρος

Μουσικής (ΠΕ 79.01)
Λυμπεροπούλου Χαρίκλεια

Τεχνολόγος / ΣΕΠ (ΠΕ 82)
Παπαντωνίου Ανδρεάνα

Πληροφορικής (ΠΕ 19)
Σταυρουλοπούλου Όλγα
Ζώτος Χρήστος

Θεατρικής Αγωγής (ΠΕ 91)
Κωστοπούλου Κωνσταντίνα

Γραμματεία
Φαϊλάδη-Σταματελάτου Αμαλία