Αρσάκεια Πατρών
Εισήγηση στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο τού Μουσείου Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης 

Οι εκπαιδευτικοί τού Αρσακείου Νηπιαγωγείου Πατρών κ. Διονυσία Αγγελοπούλου και Μαρία Κανελλοπούλου συμμετείχαν ως εισηγήτριες στις εργασίες τού 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου τού Μουσείου Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης, με θέμα «Το εκπαιδευτικό παιχνίδι και η τέχνη στην εκπαίδευση και στον πολιτισμό», που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 4 και 5 Νοεμβρίου 2023.

Διαδραστικά βιβλία  από το Erasmus+ “ABIbooks”

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ με τίτλο “ABIbooks” που υλοποιεί το Αρσάκειο Νηπιαγωγείο Πατρών βρίσκεται στην τελική ευθεία.

Erasmus + “ABIbooks”- Συνάντηση των εταίρων στην Ιταλία

Η τρίτη κατά σειρά διά ζώσης συνάντηση τού ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ "ABIbooks", που υλοποιεί το Αρσάκειο Νηπιαγωγείο Πατρών, έλαβε χώρα στην Bastia Umbra τής Ιταλίας, από τις 24 μέχρι τις 26 Μαΐου 2023.

Διημερίδα "Ευρωπαϊκά προγράμματα Erasmus+"

Τη Δευτέρα 24 και Τρίτη 25 Απριλίου 2023 πραγματοποιήθηκε η διημερίδα «Ευρωπαϊκά προγράμματα Erasmus+: Καινοτομία - Ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευση», που συνδιοργάνωσαν η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας και το ΙΚΥ (Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών), στην Εστία Επιστημών των Αρσακείων Σχολείων Πατρών, σε συνεργασία με τα Αρσάκεια Σχολεία και το Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.).

Erasmus + “ABIbooks”- Συνάντηση των εταίρων στη Ρουμανία

Το Αρσάκειο Νηπιαγωγείο Πατρών συμμετείχε στη δεύτερη διά ζώσης συνάντηση τού προγράμματος Erasmus+ "ABIbooks", που υλοποιήθηκε στην Timișoara τής Ρουμανίας, από τις 29 μέχρι τις 31 Αυγούστου 2022..

Διαδικτυακή συνάντηση Erasmus+

Οι νηπιαγωγοί τού Αρσακείου Νηπιαγωγείου Πατρών κ. Αλεξία Κατριμπούζα και Διονυσία Αγγελοπούλου, τον Μάιο τού 2022, συμμετείχαν σε διαδικτυακή συνάντηση για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ KA220-SCH-Cooperation partnerships in school education, με ID KA220-SCH-60B86331 και τίτλο «ABI books».

Η Προϊσταμένη τού Αρσακείου Νηπιαγωγείου Πατρών κ. Αλεξία Κατριμπούζα και η Νηπιαγωγός κ. Διονυσία Αγγελοπούλου παρακολούθησαν και συμμετείχαν στο 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο τής ΟΜΕΡ, με προφορική ανακοίνωση εκπαιδευτικής δράσης, με τίτλο «Προβολικές σχέσεις στην προσχολική ηλικία μέσω τού προγραμματιζόμενου παιχνιδιού Bee-Bot».

Την Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2019 η Προϊσταμένη τού Αρσακείου Νηπιαγωγείου Πατρών κ. Αλεξία Κατριμπούζα συμμετείχε σε επιμορφωτική εισήγηση διάρκειας τριών διδακτικών ωρών, με τίτλο "Κατανοώντας τη διαφοροποιημένη προσέγγιση στη μάθηση και τη διδασκαλία: μπορεί να εφαρμοστεί στο νηπιαγωγείο;"  Εισηγήτρια ήταν η κ. Μαρία Καμπεζά, επίκουρη καθηγήτρια με αντικείμενο την Προσχολική Παιδαγωγική στο Τμήμα Επιστημών τής Εκπαίδευσης και τής Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία τού Πανεπιστημίου Πατρών.

Η Προϊσταμένη τού Αρσακείου Νηπιαγωγείου Πατρών κ. Διονυσία Αγγελοπούλου παρακολούθησε την επιμόρφωση των Στελεχών Σχολικών Μονάδων σχετικά με την περιγραφική αξιολόγηση στην υποχρεωτική εκπαίδευση, διάρκειας τεσσάρων (4) διδακτικών ωρών, που πραγματοποιήθηκε στις 2 Απριλίου 2019 στο 49ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών, στο πλαίσιο τής Δράσης «Επιμόρφωση για την εισαγωγή τής περιγραφικής αξιολόγησης στην υποχρεωτική εκπαίδευση» τής Πράξης "Παρεμβάσεις επιμόρφωσης για την ενίσχυση των σχολικών δομών τού εκπαιδευτικού συστήματος".

Η Προϊσταμένη τού Αρσακείου Νηπιαγωγείου Πατρών κ. Διονυσία Αγγελοπούλου παρακολούθησε την Ημερίδα Μαθηματικών με θέμα  "Τα Μαθηματικά στην Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση μέσα από τη Θεωρία και τη Διδακτική τους" , η οποία διοργανώθηκε από τη Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία και πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 1η Δεκεμβρίου 2018 στα Αρσάκεια Σχολεία Ψυχικού.