Αρσάκεια Πατρών
Erasmus + “ABIbooks”- Συνάντηση των εταίρων στη Ρουμανία

Το Αρσάκειο Νηπιαγωγείο Πατρών συμμετείχε στη δεύτερη διά ζώσης συνάντηση τού προγράμματος Erasmus+ "ABIbooks", που υλοποιήθηκε στην Timișoara τής Ρουμανίας, από τις 29 μέχρι τις 31 Αυγούστου 2022..

Διαδικτυακή συνάντηση Erasmus+

Οι νηπιαγωγοί τού Αρσακείου Νηπιαγωγείου Πατρών κ. Αλεξία Κατριμπούζα και Διονυσία Αγγελοπούλου, τον Μάιο τού 2022, συμμετείχαν σε διαδικτυακή συνάντηση για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ KA220-SCH-Cooperation partnerships in school education, με ID KA220-SCH-60B86331 και τίτλο «ABI books».

Η Προϊσταμένη τού Αρσακείου Νηπιαγωγείου Πατρών κ. Αλεξία Κατριμπούζα και η Νηπιαγωγός κ. Διονυσία Αγγελοπούλου παρακολούθησαν και συμμετείχαν στο 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο τής ΟΜΕΡ, με προφορική ανακοίνωση εκπαιδευτικής δράσης, με τίτλο «Προβολικές σχέσεις στην προσχολική ηλικία μέσω τού προγραμματιζόμενου παιχνιδιού Bee-Bot».

Την Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2019 η Προϊσταμένη τού Αρσακείου Νηπιαγωγείου Πατρών κ. Αλεξία Κατριμπούζα συμμετείχε σε επιμορφωτική εισήγηση διάρκειας τριών διδακτικών ωρών, με τίτλο "Κατανοώντας τη διαφοροποιημένη προσέγγιση στη μάθηση και τη διδασκαλία: μπορεί να εφαρμοστεί στο νηπιαγωγείο;"  Εισηγήτρια ήταν η κ. Μαρία Καμπεζά, επίκουρη καθηγήτρια με αντικείμενο την Προσχολική Παιδαγωγική στο Τμήμα Επιστημών τής Εκπαίδευσης και τής Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία τού Πανεπιστημίου Πατρών.

Η Προϊσταμένη τού Αρσακείου Νηπιαγωγείου Πατρών κ. Διονυσία Αγγελοπούλου παρακολούθησε την επιμόρφωση των Στελεχών Σχολικών Μονάδων σχετικά με την περιγραφική αξιολόγηση στην υποχρεωτική εκπαίδευση, διάρκειας τεσσάρων (4) διδακτικών ωρών, που πραγματοποιήθηκε στις 2 Απριλίου 2019 στο 49ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών, στο πλαίσιο τής Δράσης «Επιμόρφωση για την εισαγωγή τής περιγραφικής αξιολόγησης στην υποχρεωτική εκπαίδευση» τής Πράξης "Παρεμβάσεις επιμόρφωσης για την ενίσχυση των σχολικών δομών τού εκπαιδευτικού συστήματος".

Η Προϊσταμένη τού Αρσακείου Νηπιαγωγείου Πατρών κ. Διονυσία Αγγελοπούλου παρακολούθησε την Ημερίδα Μαθηματικών με θέμα  "Τα Μαθηματικά στην Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση μέσα από τη Θεωρία και τη Διδακτική τους" , η οποία διοργανώθηκε από τη Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία και πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 1η Δεκεμβρίου 2018 στα Αρσάκεια Σχολεία Ψυχικού.

Η Προϊσταμένη τού Αρσακείου Νηπιαγωγείου Πατρών κ. Διονυσία Αγγελοπούλου συμμετείχε με εισήγηση στο 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο τής Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος με θέμα "Βασική και συνεχιζόμενη εκπαίδευση των εκπαιδευτικών σε ένα σύνθετο και μεταβαλλόμενο περιβάλλον", το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 23 ώς 25 Νοεμβρίου στο κτήριο Π.Τ.Δ.Ε τού Πανεπιστημίου Πατρών.

Η νηπιαγωγός τού Αρσακείου Νηπιαγωγείου Πατρών κ. Αλεξία Κατριμπούζα δημοσίευσε άρθρο στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό "Innovations in Education and Teaching International" , με τίτλο: "Twitter adoption, students’ perceptions, Big Five personality traits and learning outcome: Lessons learned from 3 case studies".

Η νηπιαγωγός τού Αρσακείου Νηπιαγωγείου Πατρών κ. Αλεξία Κατριμπούζα, την Τετάρτη 19 Ιουνίου 2019, παρακολούθησε την ημερίδα με τίτλο "Ευρωπαϊκά προγράμματα σπουδών και καινοτόμες πρακτικές – Προτάσεις προς υιοθέτηση – Ανταλλαγή καλών πρακτικών" , η οποία πραγματοποιήθηκε από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας και το Αρσάκειο Γυμνάσιο Πατρών στην Εστία Επιστημών, διάρκειας 5 ωρών.

Η νηπιαγωγός τού Αρσακείου Νηπιαγωγείου Πατρών κ. Αλεξία Κατριμπούζα παρακολούθησε σε ημερίδα, που πραγματοποιήθηκε στις 20 Μαΐου 2019 στην Αγορά Αργύρη και διήρκησε 3 ώρες, την εισήγηση με τίτλο «Φιλοσοφία με παιδιά: μια εισαγωγή». από την  κ. Ρένια Γασπαράτου, επίκουρη καθηγήτρια Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η. τού Πανεπιστημίου Πατρών.