Αρσάκεια Πατρών
Τηλέφωνο: 2610 990350 (εσωτ. 506) 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: nhp-p@arsakeio.gr

Διεύθυνση: Αγ. Παρασκευής – Πλατάνι Ρίου 

Τ.Κ. 26504 – Πάτρα  


Θἐση των Αρσακείων Σχολείων Πάτρας στο Google Maps

Προβολή μεγαλύτερου χάρτη