Αρσάκεια Πατρών
ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Ετήσιος Προγραμματισμός Συναντήσεων Γονέων και Διδασκόντων για το σχολικό έτος 2017–2018

 

Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ  Ι Ο Σ

Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 2017: Ημέρα πρώτης γνωριμίας με τη νηπιαγωγό

Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου 2017: Ενημερωτική συνάντηση για το περιεχόμενο τού εκπαιδευτικού προγράμματος του Νηπιαγωγείου

Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ

Τετάρτη 18 Οκτωβρίου 2017: Πρώτη προγραμματισμένη συνάντηση γονέων  και νηπιαγωγού 

Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ

Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2017: Δεύτερη προγραμματισμένη συνάντηση γονέων και νηπιαγωγού

Μ Α Ρ Τ Ι Ο Σ

Τετάρτη 14 Μαρτίου 2018: Τρίτη προγραμματισμένη συνάντηση γονέων και νηπιαγωγού. 

Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ

Παρασκευή 15 Ιουνίου 2018: Τέταρτη προγραμματισμένη συνάντηση γονέων και νηπιαγωγού, παραλαβή των εργασιών και των αναμνηστικών φοίτησης των παιδιών.