Αρσάκεια Πατρών
Προϊσταμένη Νηπιαγωγείου:
Διονυσία Αγγελοπούλου

Νηπιαγωγοί
Τμήμα 1 Νηπίων- Προνηπίων: Διονυσία Αγγελοπούλου
Τμήμα 2 Νηπίων- Προνηπίων: Αλεξία Κατριμπούζα