Αρσάκεια Ιωαννίνων
  • Πρώτη Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς: 2020-2021),εδώ.
  • Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς: 2021-2022),εδώ.

  • Συλλογικός Προγραμματισμός Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς:2022-23), εδώ.
  • Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς 2022-2023), εδώ.
  • Συλλογικός Προγραμματισμός Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς: 2023-2024), εδώ.