Αρσάκεια Ιωαννίνων

Α΄ Αρσάκειο Γενικό Λύκειο Ψυχικού
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024

ΟΡΓΑΝΩΣΗ :
Το Α΄ Αρσάκειο Γενικό Λύκειο Ψυχικού είναι σχολείο τεσσάρων Ομάδων Προσανατολισμού: Ανθρωπιστικών Σπουδών, Σπουδών Υγείας, Θετικών Σπουδών και Σπουδών Οικονομίας – Πληροφορικής.
Το μαθητικό δυναμικό του σχολείου αποτελείται από 284 μαθητές/τριες. Ειδικότερα η Α΄ τάξη έχει 90 μαθητές/τριες και χωρίζεται σε 4 τμήματα γενικής παιδείας. Οι μαθητές/τριες χωρίζονται σε 6 τμήματα αγγλικών, 4 τμήματα γαλλικών και 3 τμήματα γερμανικών ανάλογα με το επίπεδο. Η Β΄ τάξη έχει 93 μαθητές/τριες και χωρίζεται σε 4 τμήματα γενικής παιδείας και 5 τμήματα προσανατολισμού (1 τμήμα ανθρωπιστικών σπουδών και 4 τμήματα θετικών σπουδών). Επιπλέον οι μαθητές/τριες χωρίζονται σε 6 τμήματα αγγλικών, 4 τμήματα γαλλικών και 3 τμήματα γερμανικών ανάλογα με το επίπεδο. H Γ΄ τάξη έχει 101 μαθητές/τριες και χωρίζεται σε 6 τμήματα προσανατολισμού. Οι μαθητές/τριες επίσης χωρίζονται σε 6 τμήματα αγγλικών ανάλογα με το επίπεδο. Για την ολοκλήρωση του ωρολογίου προγράμματος διδασκαλίας διδάσκουν 58 καθηγητές/τριες.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :

Η Διεύθυνση του Α΄ Αρσακείου Γενικού Λυκείου Ψυχικού αποτελείται από την Διευθύντρια κ. Αμαλία Μαυροειδή και τον Υποδιευθυντή κ. Κωνσταντίνο Κατσιαδράμη. Είναι το όργανο Διοίκησης του σχολείου και σε συνεργασία με το Σύλλογο των Διδασκόντων έχει την ευθύνη για τη λειτουργία και το παιδαγωγικό έργο που επιτελείται σ’ αυτό.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ :

Ο Σύλλογος των Διδασκόντων είναι συλλογικό όργανο του σχολείου και αποτελείται από τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν σ΄ αυτό με οποιαδήποτε σχέση εργασίας.Πρόεδρος του Συλλόγου των Διδασκόντων είναι η Διευθύντρια του σχολείου την οποία αναπληρώνει ο Υποδιευθυντής όταν αυτή απουσιάζει ή κωλύεται.

- Αποφασίζει για την προαγωγή, απόλυση, παραπομπή σε επανεξέταση ή απόρριψη των μαθητών στο τέλος του διδακτικού έτους, με βάση τα σχετικά στοιχεία και τη βαθμολογία, που έχει καταχωριστεί στα οικεία βιβλία και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

- Επιβάλλει στους μαθητές τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις παιδαγωγικά μέτρα και στο τέλος του διδακτικού έτους αποφασίζει για το χαρακτηρισμό της διαγωγής τους και της φοίτησής τους, τεκμηριώνοντας τις αποφάσεις του με στοιχεία συγκεκριμένα και οπωσδήποτε αιτιολογημένα.

- Αποφασίζει για την πραγματοποίηση εκδρομών, περιπάτων, εκπαιδευτικών επισκέψεων ή μαθητικών εκδηλώσεων είτε ως σώμα είτε μέσω των επιτροπών του.

 

Οργάνωση - Διάρθρωση : Διδάσκοντες Εκπαιδευτικοί
Σχολικό Έτος 2023-2024

Διδακτικό Προσωπικό

Διευθύντρια : Μαυροειδή Αμαλία (Φιλόλογος)
Υποδιευθυντής : Κατσιαδράμης Κωνσταντίνος (Θεολόγος- Φιλόλογος)

Φιλόλογοι
Μαυροειδή Αμαλία (Διευθύντρια)
Δημητρακοπούλου Σπυριδούλα
Μαργαροπούλου Αικατερίνη
Μπαλτάς Δημήτριος
Νάκη Στυλιανή
Παπαντωνοπούλου Φωτεινή
Παρασκευάς Χρήστος
Πετρολιάγκη Ζωή
Πορτάρη Δήμητρα
Ταμπακάκη Ευθαλία
Φάρου Σπυριδούλα
Χανδάνου Παρασκευή

Θεολόγοι
Κατσιαδράμης Κωνσταντίνος (Υποδιευθυντής)
Ανδριόπουλος Παναγιώτης

Μαθηματικοί
Ανδρεαδάκη Στυλιανή
Γάσπαρης Παναγιώτης
Ίσσαρης Παναγιώτης
Καγκάκης Γεώργιος
Καραπάτης Εμμανουήλ
Λιναρδάκης Παναγιώτης

Βιολόγοι
Αλεξάκη Αλεξία
Διακομανώλη Μαρία

Χημικοί
Βεζυρόγλου Νικόλαος
Ζεβόλης Ευάγγελος
Πράπα Παρασκευή
Φιλιππάκου Μαρία


Φυσικοί
Δρίλλια Γεωργία Αθανασία
Κουρής Γεώργιος
Μεταλληνός Θεόδωρος
Χαμηλοθώρης Βύρων

Κοινωνιολογίας & Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών
Μαυροειδή Άννα
Τσαντάκη Ειρήνη

Φυσικής Αγωγής
Μαρούλης Κωνσταντίνος
Σακέλλιος Ηλίας

Πληροφορικής
Γλέζου Κατερίνα
Μακρυπόδης Διονύσιος

Γαλλικών
Βασιλείου Άννα-Ελένη
Κατσέλα Χαρά
Κοντού Βασιλική
Λιάκου Ουρανία-Αθηνά
Σερβετά Μαρία
Σπύρου Ιουλία

 

Αγγλικών
Αλεβιζάκης Αθανάσιος
Αλεβίζου Χριστίνα
Γουλέ Ελένη
Δαφνή Μαρία
Δημητροπούλου Μαρία
Καραβασίλη Αθηνά
Κεραμίδα Αλίκη
Κοψαχείλη Μαρία

Γερμανικών
Γκόγκα Αργυρώ (Λάβδα Πελαγία)
Κουτρομάνου Δανάη
Μεταλληνού Αγγελική
Παπασταθοπούλου Αλίκη
Χαρίση Αμαλία

 

Καλλιτεχνικών
Βλάχου-Τσοτσορού Ελένη

Θεατρολογίας
Κορρέ Ελένη

Μουσικής
Μιχαλοπούλου Μαρικίτα

Γραμματεία
Καραντζά Αικατερίνη

Εργαστήρια
Αθανασάκου Μαριάννα

Για κάθε τμήμα έχουν ορισθεί:

1) Ένας υπεύθυνος καθηγητής, ο οποίος παρακολουθεί και συμβουλεύει τους μαθητές του τμήματος σε θέματα που αφορούν στην επίδοση, στην συμπεριφορά και στις δραστηριότητες του τμήματος.
2) Ένας καθηγητής υπεύθυνος για την παρακολούθηση των απουσιών των μαθητών και την καταχώρισή τους στο απουσιολόγιο του τμήματος.

3) Δύο καθηγητές σύμβουλοι σχολικής ζωής.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΤΑΞΕΩΝ
Α΄ ΤΑΞΗ: κ. Δημητρακοπούλου Σπυριδούλα

Β΄ ΤΑΞΗ: κ. Ταμπακάκη Ευθαλία
Γ΄ ΤΑΞΗ: κ. Χανδάνου Παρασκευή

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ:
κ. Δρίλλια Γεωργία-Αθανασία
κ. Κατσιαδράμης Κωνσταντίνος

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΤΑΞΕΩΝ
Α1: κ. Δημητρακοπούλου Σπυριδούλα

Α2: κ. Φάρου Σπυριδούλα

Α3: κ. Παρασκευάς Χρήστος

Α4: κ. Γάσπαρης Παναγιώτης

Β1: κ. Πετρολιάγκη Ζωή
Β2: κ. Μπαλτάς Δημήτριος

Β3: κ. Ταμπακάκη Ευθαλία

Β4: κ. Ανδρεαδάκη Στυλιανή

Γ1: κ. Μαργαροπούλου Αικατερίνη

Γ2: κ. Νάκη Στυλιανή
Γ3: κ. Ίσσαρης Παναγιώτης
Γ4: κ. Μεταλληνός Θεόδωρος

Γ5: κ. Πορτάρη Δήμητρα

Γ6: κ. Χανδάνου Παρασκευή

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΑΠΟΥΣΙΩΝ
Α1: κ. Κεραμίδα Αλίκη

Α2: κ. Κεραμίδα Αλίκη

Α3: κ. Σακέλλιος Ηλίας
Α4: κ. Σακέλλιος Ηλίας
Β1: κ. Αλεβιζάκης Αθανάσιος

Β2: κ. Αλεβιζάκης Αθανάσιος

Β3: κ. Κατσέλα Χαρά
Β4: κ. Κατσέλα Χαρά

Γ1: κ. Ανδριόπουλος Παναγιώτης
Γ2: κ. Ανδριόπουλος Παναγιώτης
Γ3: κ. Ανδριόπουλος Παναγιώτης
Γ4: κ. Μαρούλης Κωνσταντίνος
Γ5: κ. Μαρούλης Κωνσταντίνος

Γ6: κ. Μαρούλης Κωνσταντίνος