Αρσάκεια Ιωαννίνων
Κατανομή εκπαιδευτικών ανά τμήμα 2021 - 2022:

Α1
Α2
Α3
Α4

Β1
Β2
Β3
Β4

Γ1
Γ2
Γ3
Γ4
Γ5