Αρσάκεια Ιωαννίνων
Η καθηγήτρια Γερμανικών τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Αγγέλα Μεταλληνού παρακολούθησε στα Αγγλικά τον διαδικτυακό κύκλο μαθημάτων επτά εβδομάδων, από τις 14 Σεπτεμβρίου έως και την 1η Νοεμβρίου 2015, με θέμα «Developing Digital Skills in your Classroom» στην εκπαιδευτική πλατφόρμα European Schoolnet Academy, με εισηγητή τον Ollie Bray.

Η καθηγήτρια Γερμανικών τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Αγγέλα Μεταλληνού παρακολούθησε στα Αγγλικά τον διαδικτυακό κύκλο μαθημάτων πέντε εβδομάδων, από τις 28 Σεπτεμβρίου έως και την 1η Νοεμβρίου 2015, με θέμα «Introducing Technology - Enhanced Teaching» στην εκπαιδευτική πλατφόρμα European Schoolnet Academy, με εισηγήτρια την Caroline Kearny.

Η καθηγήτρια Γερμανικών τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Αγγέλα Μεταλληνού παρακολούθησε στα Αγγλικά τη διαδικτυακή εκδήλωση μάθησης "Coding, Teaching, Learning" (Προγραμματισμός, Διδασκαλία, Μάθηση) τής εκπαιδευτικής πλατφόρμας eTwinning, από τις 5 έως και τις 19 Οκτωβρίου 2015, με ειδικό εκπαιδευτή τον Tommaso Dalla Vecchia.

Η καθηγήτρια Γαλλικών τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Βασιλική Κοντού συμμετείχε ως εισηγήτρια στο 12ο Ετήσιο Επιμορφωτικό Σεμινάριο (12e Grand Séminaire Annuel de Rentrée 2015), που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας Π.Ε. (apf) και η Πρεσβεία τής Γαλλίας στην Ελλάδα-Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδας υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, με τίτλο «Ανανεωνόμαστε για να συνεχίσουμε». Το σεμινάριο διεξήχθη στο Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών από 1η έως 4 Σεπτεμβρίου 2015.

Η καθηγήτρια Γερμανικών τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Αγγέλα Μεταλληνού συμμετείχε, στις 11 Οκτωβρίου 2015, από τις 10.00 έως και τις 16.00, στο πρώτο από σειρά εκπαιδευτικών εργαστηρίων (workshop) για το σχολικό έτος 2015-2016, που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Goethe στις εγκαταστάσεις του, στο κέντρο τής Αθήνας, με θέμα «Τεχνικές τής παιδικής γιόγκα στο μάθημα των Γερμανικών», με εισηγήτρια την καθηγήτρια Γερμανικών κ. Αλεξάνδρα Παπαθανασίου, τού 5ου Γυμνασίου Κορυδαλλού.

Οι καθηγήτριες Γαλλικών τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Έρη Λιάκου, Μαίρη Σερβετά και Βασιλική Κοντού παρακολούθησαν το 12ο Ετήσιο Επιμορφωτικό Σεμινάριο για τη Διδακτική τής Γαλλικής Γλώσσας με τίτλο «Ανανεωνόμαστε για να συνεχίσουμε».

H καθηγήτρια Γερμανικών τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Αγγέλα Μεταλληνού παρακολούθησε το 7ο Διεθνές Εκπαιδευτικό Συνέδριο για τα Γερμανικά ως Ξένη Γλώσσα στην Ελλάδα με θέμα «Jugendliche Deutschlerner» (Διδάσκοντας τους εφήβους γερμανικά), που διοργάνωσε η Ελληνογερμανική Αγωγή σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Goethe, τη Γερμανική Κεντρική Υπηρεσία για τα Σχολεία στην Αλλοδαπή και τον Σύλλογο Καθηγητών τής Γερμανικής Γλώσσας στην Ελλάδα.

Η καθηγήτρια Γερμανικών τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Αγγέλα Μεταλληνού διετέλεσε μέλος τής Επιτροπής Κριτών των εργασιών που υποβλήθηκαν για συμμετοχή στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Προώθηση τής Εκπαιδευτικής Καινοτομίας.

Η καθηγήτρια Γαλλικών τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού  κ. Κοντού Βασιλική συμμετείχε ως εισηγήτρια στο 12ο Ετήσιο Επιμορφωτικό Σεμινάριο (12e Grand Séminaire Annuel de Rentrée 2015), που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας Π.Ε. (apf), η Πρεσβεία τής Γαλλίας στην Ελλάδα και το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδας υπό την αιγίδα τού Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, με τίτλο «Ανανεωνόμαστε για να συνεχίσουμε». Το σεμινάριο διεξήχθη στο Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών, από 1 έως 4 Σεπτεμβρίου.

Οι καθηγήτριες Γαλλικών τού B΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Κοντού Βασιλική και Σερβετά Μαίρη παρακολούθησαν τα εργαστήρια τής επιμορφωτικής διημερίδας που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας Π.Ε. στο Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών, στις 18 και 19 Ιουνίου 2015, υπό την αιγίδα τού Υπουργείου Παιδείας.