Αρσάκεια Ιωαννίνων

Η καθηγήτρια Γερμανικών τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Αγγέλα Μεταλληνού παρακολούθησε το διαδικτυακό σεμινάριο «Competences for 21st Century Schools», που οργάνωσε η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Σχολικού Δικτύου (European Schoolnet Academy) στα Αγγλικά. Το σεμινάριο είχε διάρκεια 4 εβδομάδων, από τις 17 Νοεμβρίου μέχρι και τις 14 Δεκεμβρίου 2014.

Η καθηγήτρια Γερμανικών τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Αγγέλα Μεταλληνού παρακολούθησε το διαδικτυακό σεμινάριο (ΜΟOC) “Games in schools” στα Αγγλικά, που οργάνωσε η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Σχολικού Δικτύου (European Schoolnet Academy) υπό την καθοδήγηση του Ollie Bray.

Η καθηγήτρια Γερμανικών τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Αγγέλα Μεταλληνού παρακολούθησε, από τις 12 έως και τις 26 Νοεμβρίου 2014, το διαδικτυακό σεμινάριο Learning outside the classroom (Μάθηση εκτός σχολικής αίθουσας), που διοργάνωσε το etwinning στα Αγγλικά, με υπεύθυνο τον Adam Stepinski.

Η καθηγήτρια Γερμανικών τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Αγγέλα Μεταλληνού παρακολούθησε, από τις 3 έως και τις 16 Νοεμβρίου 2014, το διαδικτυκό σεμινάριο «Developing entrepreneurial skills in eTwinning projects» (Ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων στα έργα eTwinning) στα Αγγλικά, με υπεύθυνη συντονίστρια την Kornelia Lohynova

Η καθηγήτρια Γερμανικών τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Αγγέλα Μεταλληνού συμμετείχε σε επιμορφωτικό σεμινάριο για εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που διοργάνωσε το Διορθόδοξο Κέντρο τής Ελλάδος, στις εγκαταστάσεις του, και έθεσε υπό την αιγίδα του το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

Η καθηγήτρια Γερμανικών τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Αγγέλα Μεταλληνού συμμετείχε στο διαδικτυακό σεμινάριο «Lebendige Projekte durch Videos», με υπεύθυνο οργανωτή τον Michael Gros.

Η καθηγήτρια Γερμανικών τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Αγγέλα Μεταλληνού συμμετείχε ως σύνεδρος στο Πανελλήνιο Συνέδριο τής Επιστημονικής ΄Ενωσης Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας για τη διάδοση των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση, με τίτλο «Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.», που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα (΄Ιδρυμα Ευγενίδου), στις 22 και 23 Νοεμβρίου 2014.

Η καθηγήτρια Γερμανικών τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Αγγέλα Μεταλληνού παρακολούθησε το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο etwinning «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών τής Πληροφορίας και τής Επικοινωνίας στα συνεργατικά σχολικά προγράμματα», που πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα στις 14, 15 και 16 Νοεμβρίου 2014, στο συνεδριακό κέντρο τού Rio Resort.

Η καθηγήτρια Γερμανικών τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Αγγέλα Μεταλληνού παρακολούθησε το σεμινάριο τού Goethe Institut Athen «Κάθε αρχή και δύσκολη – Δημιουργικό μάθημα Γερμανικών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση» ("Aller Anfang ist schwer.- Kreativer Deutschunterricht in der Primarstufe").

Η καθηγήτρια Γερμανικών τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Αγγέλα Μεταλληνού συμμετείχε στην ημερίδα «Ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες, εθνικές πολιτικές και καλές πρακτικές για την ανάπτυξη ικανοτήτων των μαθητών».