Αρσάκεια Ιωαννίνων

Η καθηγήτρια Γερμανικών τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Αγγ. Μεταλληνού παρακολούθησε το ανοικτό διαδικτυακό μάθημα (ΜΟΟC) με τίτλο «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στη μεθοδολογία τής εκπαίδευσης από απόσταση», το οποίο πραγματοποήθηκε με πρωτοβουλία τού Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής και τού Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, με τη μέθοδο τής αυτό-εγγραφής στην πλατφόρμα Μαζικών Ανοικτών Διαδικτυακών Μαθημάτων learn.eap.gr τού Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

Η καθηγήτρια Γερμανικών τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Αγγ. Μεταλληνού παρακολούθησε το 1° Διεθνές  Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Συνέδριο από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης τής Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών τού Πανεπιστημίου Αιγαίου, το οποίο διεξήχθη στη Ρόδο 3-5 Ιουλίου 2020, με θέμα "Από τον 20ό στον 21ο αιώνα μέσα σε 15 ημέρες":

Η καθηγήτρια Γερμανικών τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Μεταλληνού Αγγελική συμμετείχε στο επιμορφωτικό πρόγραμμα «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμγή  των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη (Επιμόρφωση Β΄ επιπέδου ΤΠΕ)» τού έργου «Εκπαίδευση επιμορφωτών Β΄ επιπέδου ΤΠΕ στα πανεπιστημιακά κέντρα επιμόρφωσης (ΠΑΚΕ)» στη Συστάδα των Ξένων Γλωσσών.

Η καθηγήτρια Γερμανικών τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Αγγέλα Μεταλληνού παρακολούθησε το διαδικτυακό σεμινάριο (ΜΟOC) “Games in schools 2019”, στα Αγγλικά, που οργάνωσε η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Σχολικού Δικτύου (European Schoolnet Academy), υπό την καθοδήγηση τού Ollie Bray.

Στο πλαίσιο τού προγράμματος Erasmus+ "Democratic citizenship in a digitalized era: a blessing or a curse?" η υπεύθυνη τού προγράμματος καθηγήτρια τού  Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Β. Κοντού παρακολούθησε την τεχνική ημερίδα για την υλοποίηση σχεδίων Erasmus+ Στρατηγικών Συμπράξεων ΚΑ229.

Η καθηγήτρια Γερμανικών τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Αγγέλα Μεταλληνού παρακολούθησε την Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών Ξένων Γλωσσών, διάρκειας έξι (6) διδακτικών ωρών, που πραγματοποιήθηκε στις 18 Μαρτίου 2019 στoν Nομό Αττικής.

Παρουσίαση σχεδίου μαθήματος σε ευρωπαϊκό συνέδριο

Η καθηγήτρια Γαλλικής γλώσσας τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Έρη Λιάκου συμμετείχε ως εισηγήτρια στις εργασίες τού 3ου Ευρωπαϊκού Συνεδρίου για καθηγητές Γαλλικής Γλώσσας με θέμα «Athènes 2019 français, passion pour demain !» («Αθήνα 2019, Γαλλικά, πάθος για το αύριο!»). Το Συνέδρο οργανώθηκε από τη Διεθνή Ομοσπονδία Καθηγητών Γαλλικής (FIPF) και διεξήχθη στην Αθήνα από τις 4 έως τις 8 Σεπτεμβρίου 2019.

Democracy in a digitalized era: a blessing or a curse”

“Στο πλαίσιο τού ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ KA229-32143EF2, με τίτλο “Democracy in a digitalized era: a blessing or a curse”, οι καθηγήτριες κ. Αι. Δούβου και Β.Κοντού τού Β΄Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού συμμετείχαν στην πρώτη συνάντηση LTT (Learning, Teaching and Training) που πραγματοποιήθηκε στη Στοκχόλμη από τις 23 έως 25 Σεπτεμβρίου.

Η καθηγήτρια Γαλλικών τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Β. Κοντού παρακολούθησε το 3ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο τής FIPF (Fédération Internationale des Professeurs de Français), "français, passion pour demain", με θέμα "Regards croisés sur la place du français dans des sociétés en mutation"

Η καθηγήτρια Γερμανικών τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Αγγέλα Μεταλληνού ήταν επιμορφώτρια στο σεμινάριο με θέμα «IV. Διαδικτυακές εκπαιδευτικές κοινότητες και αξιοποίηση μαθησιακών αντικειμένων» που διοργανώθηκε από την Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης e-Twinning στην Ελλάδα σε συνεργασία με το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, την Ελληνική Ένωση για την Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση, το Εργαστήριο Προηγμένων Μαθησιακών Τεχνολογιών στη Δια Βίου και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση [Ε.ΔΙ.Β.Ε.Α] τού Παιδαγωγικού Τμήματος Δ.Ε, Πανεπιστημίου Κρήτης, και το Εργαστήριο προηγμένων εφαρμογών κινητών συσκευών και εκπαιδευτικών εφαρμογών ΑΕΤΜΑ τού ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.