Αρσάκεια Ιωαννίνων
Ενημερώνονται οι γονείς τού Αρσακείου Νηπιαγωγείου Ψυχικού ότι η Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία έχει δημιουργήσει την ψηφιακή πλατφόρμα e-arsakeio, στην οποία αναρτάται πλούσιο και αξιόλογο εκπαιδευτικό υλικό για τους μαθητές όλων των τάξεων των Σχολείων μας, ξεκινώντας από το Νηπιαγωγείο.

Οι διαδραστικές ασκήσεις για τα νήπια είναι κατάλληλα σχεδιασμένες ώστε να ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντα και στις ανάγκες αυτής τής ηλικιακής ομάδας, με στόχο η μαθησιακή διαδικασία να είναι ευχάριστη, δημιουργική και πάντοτε με παιγνιώδη μορφή. 
Το υλικό αυτό σχεδιάζεται από ομάδες εκπαιδευτικών και Συντονιστών όλων των ειδικοτήτων των Σχολείων μας, δοκιμάζεται, εμπλουτίζεται και ανανεώνεται διαρκώς.

Τα νήπια θα έχουν την ευκαιρία να «παίξουν» με τις διαδραστικές ασκήσεις που έχουν δημιουργηθεί -ανά μαθησιακή περιοχή- στο σπίτι τους, μέσα στο ασφαλές περιβάλλον τής ψηφιακής πλατφόρμας e-arsakeio, πάντα βέβαια με τη διακριτική βοήθεια και καθοδήγηση των γονέων τους.
Ενημερώνονται οι γονείς των μαθητών των Αρσακείων Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Ψυχικού και των Αρσακείων-Τοσιτσείων Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Εκάλης ότι, σύμφωνα με τους βασικούς κανόνες λειτουργίας των Σχολείων, οι μαθητές/μαθήτριες πρέπει να προσέρχονται καθημερινώς στο Σχολείο φορώντας υποχρεωτικά την καθημερινή στολή (θερινή ή χειμερινή) τού Σχολείου.

Η Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία παρέχει στα προνήπια και νήπια τα οποία φοιτούν στο Αρσάκειο Νηπιαγωγείο Ψυχικού -χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση- τα εξής:
- τις εξειδικευμένες δραστηριότητες (με προσωπικό ειδικά εκπαιδευμένο για τις δραστηριότητες αυτές):
• Ρυθμική και Κινητική Αγωγή
• Θεατρική Αγωγή
• Μουσική Αγωγή
• Ελληνική Παράδοση
• Εικαστική Έκφραση (Αισθητική Αγωγή και Καλλιτεχνικό Εργαστήριο)
• Ξένη γλώσσα (Αγγλικά)
• Φυσική Αγωγή
- όλο το αναλώσιμο υλικό (χαρτιά, χαρτόνια, ξυλομπογιές, μαρκαδόρους, δακτυλομπογιές, νερομπογιές, πλαστελίνες, ψαλίδια, κόλλες κ.ά.) το οποίο θα χρησιμοποιήσουν τα παιδιά κατά τη διάρκεια τού σχολικού έτους
- συνεργασία με τις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες των Αρσακείων.


Επί πλέον, από το σχολικό έτος 2013-2014 η Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία παρέχει:
- διεύρυνση τού ωραρίου λειτουργίας των Νηπιαγωγείων κατά μία διδακτική ώρα (ωράριο λειτουργίας από 8.30 έως 14.50)
- πρωινή απασχόληση (από 7.30 έως 8.30) και/ή μεσημβρινή απασχόληση (από 14.50 έως 15.50)
- τις εξειδικευμένες δραστηριότητες
• Μουσειακή Αγωγή
• Φιλαναγνωστικές δράσεις
• Τεχνολογία τής Πληροφορίας και των Επικοινωνιών
• Ανακαλύπτω το φυσικό περιβάλλον – «Έξυπνα πειράματα».
Οι πιο πάνω δραστηριότητες είναι κατάλληλα προσαρμοσμένες για την ηλικία και τις δυνατότητες των παιδιών τής προσχολικής ηλικίας.