Αρσάκεια Ιωαννίνων

Την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2022 η Διευθύντρια τού Αρσακείου Νηπιαγωγείου Ψυχικού κ. Άνσυ Νικολοπούλου παρακολούθησε το εξ αποστάσεως επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Αντιμετώπιση σχολικής βίας - Καινοτόμες μη τιμωρητικές μέθοδοι».

Η Διευθύντρια τού Αρσακείου Νηπιαγωγείου Ψυχικού κ. Άνσυ Νικολοπούλου παρακολούθησε επιτυχώς την ασύγχρονη επιμόρφωση που υλοποιήθηκε από το ΙΕΠ, μέσω τής ηλεκτρονικής πλατφόρμας iepX, κατά την α΄, β΄και γ΄φάση επιμόρφωσης, το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2022, στο πλαίσιο τής Δράσης 5 «Επιμόρφωση, ενδοσχολική και εξ αποστάσεως, εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής» τής Πράξης «Καθολικός σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001313.

Οι νηπιαγωγοί τού Αρσακείου Νηπιαγωγείου Ψυχικού κ. Ναταλία Ηλιάδη, Ζαφείρα Ντούλη και Κωνσταντίνα Πέτσικα ολοκλήρωσαν επιτυχώς το εξ αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα 9 μηνών, συνολικής διάρκειας 450 ωρών, με θέμα «Αυτισμός: Κατανόηση, Εκπαίδευση και Παρέμβαση», που διοργανώθηκε από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) τού Πανεπιστημίου Πατρών.

Τη Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2022 η Διευθύντρια τού Αρσακείου Νηπιαγωγείου Ψυχικού κ. Άνσυ Νικολοπούλου παρακολούθησε την εξ αποστάσεως ενημερωτική συνάντηση με θέμα «Εσωτερική αξιολόγηση σχολικών μονάδων 2022-2023», η οποία διοργανώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

Τη Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2022 η Διευθύντρια τού Αρσακείου Νηπιαγωγείου Ψυχικού κ. Άνσυ Νικολοπούλου παρακολούθησε την εξ αποστάσεως επιμορφωτική δράση με θέμα «Εμπειρίες μάθησης για παιδιά και εκπαιδευτικούς στο σύγχρονο σχολείο».

Την Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2022 η Διευθύντρια τού Αρσακείου Νηπιαγωγείου Ψυχικού κ. Άνσυ Νικολοπούλου παρακολούθησε τη διαδικτυακή επιμορφωτική εκδήλωση με τίτλο «Τρόποι πρόληψης τής βίας στο σχολείο».

Η Διευθύντρια τού Αρσακείου Νηπιαγωγείου Ψυχικού κ. Άνσυ Νικολοπούλου ολοκλήρωσε με επιτυχία το επιμορφωτικό πρόγραμμα, διάρκειας 20 ωρών (23 Μαΐου - 1η Ιουλίου 2022), με τίτλο «Teaching Outside the Classroom».

Την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2022 οι νηπιαγωγοί τού Αρσακείου Νηπιαγωγείου Ψυχικού κ. Άσπα Αθανασιάδη, Μαρινάνσυ Αγγελάκη, Ντίνα Γκαραγκάνη, Ναταλία Ηλιάδη, Αντιγόνη Κωνσταντακάτου, Αλεξάνδρα Λυκάρη, Έφη Μπογάτσα, Άνσυ Νικολοπούλου (Διευθύντρια), Ζαφείρα Ντούλη, Αγγελική Παλαιοκαστρίτου, Μαρίνα Παπατζανάκη, Γιώτα Παππά και Κωνσταντίνα Πέτσικα, καθώς και όλο το διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό τού Νηπιαγωγείου παρακολούθησαν επιμορφωτική ομιλία από τη νοσηλεύτρια των Αρσακείων Σχολείων Ψυχικού κ. Βάσω Κυπραίου.

Την Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου 2022 οι νηπιαγωγοί τού Αρσακείου Νηπιαγωγείου Ψυχικού κ. Άσπα Αθανασιάδη, Μαρινάνσυ Αγγελάκη, Ντίνα Γκαραγκάνη, Αντιγόνη Κωνσταντακάτου, Αλεξάνδρα Λυκάρη, Έφη Μπογάτσα, Άνσυ Νικολοπούλου (Διευθύντρια), Ζαφείρα Ντούλη, Γιώτα Παππά και Κωνσταντίνα Πέτσικα παρακολούθησαν εξ αποστάσεως παιδαγωγική συνάντηση με θέμα «Επίκαιρα παιδαγωγικά και διδακτικά θέματα προγραμματισμού τού εκπαιδευτικού έργου».

Την Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου 2022 οι νηπιαγωγοί τού Αρσακείου Νηπιαγωγείου Ψυχικού κ.  Άσπα Αθανασιάδη, Μαρινάνσυ Αγγελάκη, Ντίνα Γκαραγκάνη, Ναταλία Ηλιάδη, Αντιγόνη Κωνσταντακάτου, Αλεξάνδρα Λυκάρη, Έφη Μπογάτσα, Άνσυ Νικολοπούλου (Διευθύντρια), Ζαφείρα Ντούλη, Αγγελική Παλαιοκαστρίτου, Μαρίνα Παπατζανάκη, Γιώτα Παππά και Κωνσταντίνα Πέτσικα παρακολούθησαν εξ αποστάσεως επιμορφωτική ημερίδα, διάρκειας πέντε ωρών, με θέμα «Εκπαιδευτικά προγράμματα και εκπαιδευτικό υλικό: προτάσεις και καλές πρακτικές».