Αρσάκεια Ιωαννίνων

Για την εξεταστέα ύλη των μαθημάτων που εξετάζονται πανελλαδικά για το έτος 2022 πατήστε εδώ.

Για τον τρόπο εξέτασης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων Γενικού Λυκείου πατήστε εδώ.

Για το πρόγραμμα των Πανελλαδικών Εξετάσεων πατήστε εδώ.

Για τον τρόπο εξέτασης των μαθημάτων σε ενδοσχολικό επίπεδο (και άλλα συναφή θέματα) πατήστε εδώ.

Για την εξεταστέα ύλη των μαθημάτων Α΄ και Β΄ Λυκείου πατήστε εδώ

Για τον τρόπο εξέτασης των μαθημάτων Α΄ και Β΄ Λυκείου (και για άλλη συναφή θέματα) πατήστε εδώ.

Ενημέρωση για τον χαρακτηρισμό φοίτησης των μαθητών/τριών της Α΄ και Β΄ τάξης και την επικοινωνία του Σχολείου με τους γονείς-κηδεμόνες. Πατήστε εδώ.

Ενημέρωση για τον χαρακτηρισμό φοίτησης των μαθητών/τριών της Γ΄ τάξης και την επικοινωνία του Σχολείου με τους γονείς-κηδεμόνες. Πατήστε εδώ.

Ενημερώνονται οι γονείς, κηδεμόνες, συγγενείς κ.λπ. μαθητών των Αρσακείων - Τοσιτσείων Σχολείων ότι σύμφωνα με τις Οδηγίες και τα μέτρα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας για την επανέναρξη λειτουργίας των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

2.6 Δεν επιτρέπονται επισκέπτες στον χώρο της τάξης ή του σχολείου.

Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας