Αρσάκεια Ιωαννίνων
Ανάθεση μετακίνησης εκπαιδευτικής εκδρομής/μετακίνησης Β΄ Λυκείου, εδώ.

Ανάθεση μετακίνησης μαθητών στα Ιωάννινα στο πλαίσιο των 14ων ΑΡΑ, εδώ.

 • Καθορισμός προγράμματος Πανελλαδικών Εξετάσεων μαθημάτων ημερήσιων Γενικών Λυκείων έτους 2023, ειδικών μαθημάτων κ.ά., εδώ.
 • Εξεταστέα ύλη των μαθημάτων που εξετάζονται πανελλαδικά για το έτος 2023, εδώ.
 • Τρόπος εξέτασης εξεταζόμενων μαθημάτων εδώ.
 • Διενέργεια προκαταρκτικών εξετάσεων (ΠΚΕ) για την εισαγωγή στις Σχολές των συναρμόδιων Υπουργείων, με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων για το 2023 εδώ.
 • Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) από το ακαδημαϊκό έτος 2023 - 2024 και εφεξής εδώ.
 • Εγκύκλιος για την υποβολή Αίτησης-Δήλωσης για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις έτους 2023 (μαθητές ή απόφοιτοι - αποκλειστική προθεσμία υποβολής της Αίτησης - Δήλωσης: από Τρίτη 29-11-2022 ως και Δευτέρα 12-12-2022), εδώ.
 • Καθορισμός των συντελεστών βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων ΓΕΛ κ.ά. για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και εφεξής, εδώ.
 • Εγκύκλιος για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, εδώ.
 • Εξέταση των υποψηφίων με αναπηρία και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες κ.ά. (ΦΕΚ 897/Β΄/8-3-2021), εδώ.
 • Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.251/22806/Α5/ 26-2-2021 υπουργικής απόφασης για την εξέταση των υποψηφίων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, εδώ.
 •  Συμπλήρωση της υπό στοιχεία Φ.251/140232/Α5/11-11-2022 υπουργικής απόφασης για τους Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.), εδώ.
 • Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, βάσει του Ν.3699/2008, στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ έτους 2023, για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, εδώ.
 • Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, εδώ.
 • Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Στρατιωτικών Σχολών ακαδημαϊκού έτους 2023-2024, εδώ.
 • Προκήρυξη Διαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών/τριών Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων κ.ά., εδώ.
 • Προκήρυξη Διαγωνισμού για την εισαγωγή ιδιωτών στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, το ακαδημαϊκό έτος 2023 - 2024, με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων, εδώ.

Ενημέρωση για τον χαρακτηρισμό φοίτησης των μαθητών/τριών της Α΄ και Β΄ τάξης και την επικοινωνία του Σχολείου με τους γονείς-κηδεμόνες. Πατήστε εδώ.

Ενημέρωση για τον χαρακτηρισμό φοίτησης των μαθητών/τριών της Γ΄ τάξης και την επικοινωνία του Σχολείου με τους γονείς-κηδεμόνες. Πατήστε εδώ.

Υπουργική Απόφαση για θέματα φοίτησης, εδώ.

Ενημέρωση σχετικά με τις απουσίες μαθητών/τριών λόγω της εποχικής γρίπης, εδώ.