Αρσάκεια Ιωαννίνων

1. Εξεταστέα ύλη Α΄, Β΄και Γ΄τάξεων Γενικού Λυκείου για τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις του σχολικού έτους 2023 - 2024, εδώ.
2. Εξεταστέα ύλη των μαθημάτων που εξετάζονται πανελλαδικά για το έτος 2024, εδώ.

Ως προθεσμία για την υποβολή τής Αίτησης - Δήλωσης των υποψηφίων, που επιθυμούν να λάβουν μέρος στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των ΓΕΛ έτους 2024, ορίζεται το χρονικό διάστημα από την Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2023 έως και την Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2023Η προθεσμία αυτή είναι αποκλειστική.

 • Πρόγραμμα Πανελλαδικών Εξετάσεων 2024 εδώ
 • Ύλη πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων 2023-2024 εδώ 
 • Αλλαγή συντελεστών βαρύτητας πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων ορισμένων σχολών 2023-2024 εδώ
 • Καθορισμός προγράμματος Πανελλαδικών Εξετάσεων μαθημάτων ημερήσιων και εσπερινών Γενικών Λυκείων, έτους 2024, εδώ
 • Υπουργική απόφαση αλλαγής συντελεστών βαρύτητας ορισμένων πανεπιστημιακών σχολών εδώ (ΦΕΚ 3612/Β/1-6-2023) και εδώ (ΦΕΚ 5266/Β/30-8-2023).
 • Υπουργική απόφαση αντικατάστασης αγωνίσματος στις πρακτικές δοκιμασίες εισαγωγής στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού εδώ (ΦΕΚ 5018/Β/10-8-2023).
 • Διενέργεια προκαταρκτικών εξετάσεων στις Σχολές Λιμενικού Σώματος, στις Στρατιωτικές Σχολές κ.ά. εδώ.
 • Εγκύκλιος για Αίτηση Δήλωση Πανελλαδικών ΓΕΛ 2024 εδώ
 • Αίτηση Δήλωση Υποψηφίου 2024 εδώ
 • Οδηγίες για Αίτηση Δήλωση Υποψηφίου 2024 εδώ
 • Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση για 5 ΜΟΥΣΙΚΑ 2024 εδώ
 • Κατάλογος Μουσικών Οργάνων εδώ
 • Πίνακας για Πανελλαδικές Εξετάσεις 2024 εδώ
 • Ενεργοποίηση Επταμελών Επιτροπών για σοβαρές παθήσεις (ακαδημαϊκό έτος 2024-2025), εδώ.
 • Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες εδώ.
 • Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής εδώ.
 • Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Στρατιωτικών Σχολών ακαδημαϊκού έτους 2024-2025, εδώ.
 • Προκήρυξη εισαγωγής ΑΣΕΙ ΣΣΑΣ ΣΑΝ ΑΣΣΥ 2004, εδώ.
 • Διευκρινίσεις σχετικά με τις εξετάσεις για την εισαγωγή σπουδαστών σε Τμήματα Μουσικών Σπουδών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) από τις Πανελλαδικές Εξετάσεις έτους 2024 και εφεξής εδώ (εδώ και εδώ).
 • Προκήρυξη διαγωνισμού για εισαγωγή στις σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας εδώ και εδώ.
 • Προκήρυξη εισαγωγής σπουδαστών σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού Ακαδημαϊκού Έτους 2024 - 2025, εδώ.
 • Προκήρυξη εισαγωγής στις ΑΕΝ 2024, εδώ.
 • Υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία (Αγωνίσματα) των υποψηφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α., εδώ.
 • Διευκρινίσεις σχετικά με τις εξετάσεις για την εισαγωγή σπουδαστών σε Τμήματα Μουσικών Σπουδών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) από τις Πανελλαδικές Εξετάσεις έτους 2024, εδώ.
 • "Διαβίβαση δελτίου τύπου για την υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία των υποψηφίων στα ΤΕΦΑΑ ακαδημαϊκού έτους 2024 - 2025", εδώ.

Ενημέρωση για τον χαρακτηρισμό φοίτησης των μαθητών/τριών της Α΄ και Β΄ τάξης και την επικοινωνία του Σχολείου με τους γονείς-κηδεμόνες. Πατήστε εδώ.

Ενημέρωση για τον χαρακτηρισμό φοίτησης των μαθητών/τριών της Γ΄ τάξης και την επικοινωνία του Σχολείου με τους γονείς-κηδεμόνες. Πατήστε εδώ.

Διαβάστε το ΦΕΚ 2005Β (31-5-2019) (άρθρο 24) σχετικά με τη φοίτηση/τις απουσίες των μαθητών εδώ.

Εγκύκλιος για μη προσμέτρηση απουσιών λόγω λοιμώξεων του αναπνευστικού, εδώ.

Εγκύκλιος για τις απουσίες μαθητών λόγω covid-19 εδώ.