Αρσάκεια Ιωαννίνων

Συνοπτική Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (2020-2021), εδώ.

Συνοπτική Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (2021-2022), εδώ.

Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του Έργου της Σχολικής Μονάδας (2021 - 2022), εδώ

Συλλογικός Προγραμματισμός Σχολικής Μονάδας 2022 - 2023 (συνοπτική μορφή) εδώ.