Αρσάκεια Ιωαννίνων

Συνοπτική Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (2020-2021), εδώ.

Συλλογικός Προγραμματισμός 2021 - 2022, εδώ.

Συνοπτική Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (2021-2022), εδώ.

Συλλογικός Προγραμματισμός Σχολικής Μονάδας 2022 - 2023 (συνοπτική μορφή) εδώ.

Συνοπτική Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (έτος αναφοράς 2022-2023), εδώ.

Συλλογικός Προγραμματισμός Σχολικής Μονάδας 2023 - 2024 (συνοπτική μορφή) εδώ.