Αγαπητοί γονείς,

Η συμμετοχή στο μάθημα της κολύμβησης είναι μία από τις δυνατότητες άθλησης και αγωγής που προσφέρει η Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία στους μαθητές της. Το συγκεκριμένο μάθημα αποτελεί μέρος του αναλυτικού προγράμματος της Φυσικής Αγωγής και η παρακολούθησή του είναι υποχρεωτική.

Στο κολυμβητήριο απασχολούνται τέσσερεις (4) Καθηγητές Φυσικής Αγωγής ειδικευμένοι στην κολύμβηση και μία (1) νοσηλεύτρια για την ιατρική φροντίδα των μαθητών. Υποχρέωση των Σχολείων είναι να εξασφαλίζουν την ομαλή λειτουργία και την υγιεινή των εγκαταστάσεων.

Παρακάτω σας γνωστοποιούμε τους κανόνες που διέπουν τη χρήση των κολυμβητικών δεξαμενών, ώστε και εσείς με τη σειρά σας να συμβάλλετε στην ομαλή διεξαγωγή τού μαθήματος της κολύμβησης.