Το σώμα των Εταίρων αποτελεί μία κοινότητα με μεγάλη ιστορία και προσφορά στα εκπαιδευτικά πράγματα τής χώρας και αποτελείται από πρόσωπα που κατέχουν ξεχωριστή θέση στις επιστήμες, στα γράμματα και στις τέχνες και στη διοίκηση τής χώρας.

Ως προς το θεσμικό μέρος, η ιδιότητα τού εταίρου είναι ισόβια και η εγγραφή νέων μελών γίνεται κατά διαστήματα, με απόφαση τού Διοικητικού Συμβουλίου. 

Το σώμα των Εταίρων συνέρχεται μία φορά τον χρόνο σε απολογιστική Γενική Συνέλευση και κάθε τρία χρόνια εκλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο που διοικεί τη Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία.