Η Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία διοργανώνει συνέδρια και ημερίδες για τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές της, μαθητικούς Αγώνες Λόγου και Τέχνης (γνωστούς ως Α.ΛΟ.ΤΕ.), Ρητορικούς Αγώνες, Μαθηματικούς Αγώνες και Ημέρες φυσικών επιστημών.


Παναρσακειακά Συνέδρια

Επιστημονικές Ημερίδες

Arsakeia - Tositseia Schools Model United Nations (ATS MUN)

Αγώνες Λόγου και Τέχνης

Αρσάκειοι Ρητορικοί Αγώνες

Μαθηματικοί Αγώνες

Ημέρες Φυσικών Επιστημών