e-arsakeio


Books' archway


ep en


harvard
Αγαπητοί γονείς των μαθητών μας,

κάθε νέα αρχή είναι πρόκληση για δημιουργία και εξέλιξη. Η μετάβαση στο Γυμνάσιο είναι μια τέτοια πρόκληση. Είναι σημαντικό και εμείς οι εκπαιδευτικοί και εσείς οι γονείς να δίνουμε τη δυνατότητα στα παιδιά μας να χαίρονται με την ίδια την προσπάθεια που καταβάλλουν για την πραγμάτωση των στόχων τους, να τα μάθουμε να αγωνίζονται, να είναι ελεύθερες προσωπικότητες. Οι δυσκολίες στην πορεία τους είναι δεδομένες, ο τρόπος αντιμετώπισής τους όμως είναι το μέγιστο μάθημα.

Είμαστε εδώ μαζί τους και μαζί σας.

Θερμές ευχές για μια γόνιμη σχολική χρονιά.
 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΥΣΙΩΝ
(ΠΔ 485/83)
 
Τα δικαιολογητικά των απουσιών των μαθητών προσκομίζονται στο σχολείο μόνο από τον κηδεμόνα του μαθητού μέσα σε δέκα (10) ημέρες, από την ημέρα επιστροφής του μαθητού στο σχολείο και καταχωρίζονται στο πρωτόκολλο του σχολείου. Ο κηδεμόνας μπορεί να υποβάλει δικαιολογητικά για απουσίες του μαθητού μιας ή δύο ημερών, λόγω ασθένειας ή άλλων σοβαρών οικογενειακών λόγων. Οι ημέρες αυτές των απουσιών που δικαιολογεί ο κηδεμόνας δεν μπορεί να είναι, αθροιστικά για όλο το έτος, περισσότερες των δέκα (10).
Σε καμία περίπτωση δε δικαιολογούνται απουσίες των μαθητών που πραγματοποιήθηκαν χωρίς την άδεια του Διευθυντού του σχολείου σε ώρες του προγράμματος λειτουργίας του σχολείου, μεμονωμένες ή συνεχόμενες. Ο κηδεμόνας κάθε μαθητού που απουσίασε για λόγους υγείας από το σχολείο περισσότερο από δύο ημέρες είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει ο ίδιος, το βραδύτερο μέχρι και τη δεκάτη ημέρα από την επιστροφή του μαθητού στο σχολείο, βεβαίωση δημόσιου νοσηλευτικού ιδρύματος ή οποιουδήποτε ιδιώτη ιατρού, που να πιστοποιεί το είδος και τη διάρκεια της ασθένειας.
Τα δικαιολογητικά των απουσιών που υποβάλλονται δε δεσμεύουν τον Σύλλογο των Διδασκόντων, όταν ο ίδιος γνωρίζει με ικανά και επαρκή στοιχεία τους πραγματικούς λόγους απουσίας των μαθητών.
Όταν μαθητής συμπληρώνει τριάντα (30) απουσίες δικαιολογημένες ή αδικαιολόγητες για το Γυμνάσιο, το σχολείο ενημερώνει τον κηδεμόνα του μαθητού με ταχυδρομική επιστολή, η οποία στέλνεται με τη μέριμνα του σχολείου από τη 1η έως την 5η κάθε μήνα για τις απουσίες του μήνα που προηγήθηκε.
Για την αποτελεσματικότερη ενημέρωση των κηδεμόνων κρίνεται αναγκαία η πρόβλεψη για παράλληλη τηλεφωνική ενημέρωση.
 
Άρθρο 2
Χαρακτηρισμός φοίτησης – συνέπειες
 
1.             Η φοίτηση όλων των μαθητών των Σχολείων της Μέσης, Γενικής, Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπ/σης είναι καθήκον και χαρακτηρίζεται ως επαρκής ή ελλιπής ή ανεπαρκής με βάση το κατά το άρθρο 26 του Π.Δ. 294/79, γενικό σύνολο των απουσιών που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, σε συνδυασμό και με την μέχρι την ημέρα χαρακτηρισμού της, ετήσια προφορική επίδοση ε όλα τα μαθήματα.
2.             Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση των μαθητών εφόσον:
α) Το σύνολο των απουσιών του μαθητή που σημειώθηκαν κατά το οικείο διδακτικό έτος, ανεξάρτητα από το λόγο στον οποίο οφείλονται, δεν υπερβαίνει τις πενήντα (50).
β) Το σύνολο των απουσιών του μαθητή δεν υπερβαίνει τις εκατό (100) από τις οποίες οι πάνω από τις πενήντα (50) είναι δικαιολογημένες ή οφείλονται σε ασθένεια, που βεβαιώνεται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 3 παρ. 3 το παρόντος Π.Δ/τος.
γ) Κατ΄ εξαίρεση ο Σύλλογος των διδασκόντων κάθε Σχολείου με ειδική πράξη που χαρακτηρίζει επαρκή τη φοίτηση μαθητή που σημείωσε απουσίες περισσότερες από εκατό (100) και όχι πέρα των εκατόν πενήντα (150), με την προϋπόθεση ότι όλες οι απουσίες του οι πάνω από τις πενήντα (50) είναι δικαιολογημένες ή οφείλονται σε ασθένεια, που βεβαιώνεται κατά τα ανωτέρω, η επίδοση του  κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική, με την έννοια ότι ο Γενικός Μέσος όρος της προφορικής βαθμολογίας που προκύπτει από το άθροισμα των μέσων όρων των τριών τριμηνιαίων βαθμών διαιρούμενο με τον αριθμό των διδασκομένων μαθητών είναι τουλάχιστον δέκα πέντε (15) και η διαγωγή του είναι κοσμιοτάτη.
δ) Συντρέχουν οι λόγοι που αναφέρονται στις σχετικές διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 1 του Π.Σ. 294/80 (ΦΕΚ 81, τ.Α., 12-4-80). Οι μαθητές που η φοίτησή τους χαρακτηρίζεται επαρκής, θεωρούνται ότι φοίτησαν κανονικά και γίνονται δεκτοί στις προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσεις περιόδου Ιουνίου.
3.             Ελλιπής χαρακτηρίζεται η φοίτηση του μαθητή που σημείωσε πάνω από εκατό (100) και όχι περισσότερες από εκατόν πενήντα (150) απουσίες, από τις οποίες όλες οι πάνω από τις πενήντα (50) είναι δικαιολογημένες ή οφείλονται σε ασθένεια που βεβαιώνεται κατά τα ανωτέρω, αλλά η φοίτηση του δεν χαρακτηρίστηκε από το Σύλλογο των διδασκόντων επαρκής κατά την έννοια των διατάξεων του εδαφίου γ΄ της προηγούμενης παραγράφου.
ü     Κατ΄ εξαίρεση ο Σύλλογος των διδασκόντων μπορεί με ειδική πράξη του να χαρακτηρίσει ελλιπή τη φοίτηση μαθητή που σημείωσε πάνω από εκατόν πενήντα (150) και όχι περισσότερες από διακόσιες (200) απουσίες, εφόσον όλες οι πάνω από τις πενήντα (50) είναι δικαιολογημένες ή οφείλονται σε ασθένεια που βεβαιώνεται κατά τα ανωτέρω, η επίδοσή του κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική κατά την έννοια της διάταξης του εδαφίου γ΄ της προηγούμενης παραγράφου και η διαγωγή του είναι κοσμιότατη.
ü     Μαθητές των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ελλιπής δε γίνονται δεκτοί στις ετήσιες προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσεις του Ιουνίου. Το ετήσιο προαγωγικό ή απολυτήριο αποτέλεσμα για τους μαθητές αυτούς εξάγεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
4.             Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή που σημείωσε πάνω από τις πενήντα (50) απουσίες και δεν εμπίπτει καμία από τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου.
 
Μαθητές των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής, είναι υποχρεωμένοι να επαναλάβουν τη φοίτησή τους στην ίδια τάξη.
 
Σημ. 1: Το ανωτέρω άρθρο παρατίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 παρ. 6 του Π.Δ. 54/84 (φ. 15Α).
 
ΥΠΕΠΘ – Γ2/2209/18.3.98 (Φ. 314Β΄/31.3.98)
Χαρακτηρισμός της φοίτησης των μαθητών όλων των Γυμνασίων στα οποία εφαρμόζεται αυξημένο εβδομαδιαίο πρόγραμμα διδασκαλίας (πέραν των 30 ωρών διδασκαλίας). 
 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1.             Των άρθρων 5 παραγρ. 11,7 παραγρ. 5,8 παραγρ. 9 και του άρθρου 9 παραγρ. 9 του Ν. 1566/85 ΦΕΚ 167/τ.Α./30.9.85.
2.             Του άρθρου 7 του Ν. 2525/1997.
3.             Του άρθρου 2 του Π.Δ. 485/83, ΦΕΚ 184/τ.Α.21.12.83
4.             Το Π.Δ. 185/90, ΦΕΚ 70/τ.Α΄/4.5.90.
5.             Την αριθμ. 19/1997 πράξη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.
6.             Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1)                             Για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης των μαθητών όλων των Γυμνασίων στα οποία εφαρμόζονται αυξημένο εβδομαδιαίο πρόγραμμα διδασκαλίας ισχύον τα αριθμητικά όρια που προβλέπονται για κάθε περίπτωση από το άρθρο 2 του Π.Δ. 485/83, ΦΕΚ 184/τ.Α./2.12.8, προσαυξημένα κατά δεκατέσσερις (14) απουσίες.
2)                             Για τους μαθητές που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη και με το ιατρικό δεδομένο ότι η πάθηση είναι βαρύτατη και απαιτεί καθημερινά ενέσεις ινσουλίνης, επανειλημμένες μετρήσεις του σακχάρου του αίματος, καθώς και εισαγωγές στο νοσοκομείο δεν θα υπολογίζονται απουσίες είκοσι τεσσάρων (24) ημερών για όλο το διδακτικό έτος. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 
ja sen

Β
΄ ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ: «ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΓΩ»

Διοργανωτής:
ΣΕΝ (Σωματείο Επιχειρηματικότητας Νέων) /
Junior Achievement Greece, www.senja.gr, υπό την αιγίδα τού Υπουργείου Παιδείας.

Δυναμικά μπαίνει η επιχειρηματικότητα στο Β΄ Αρσάκειο Γυμνάσιο Ψυχικού και χτίζει γέφυρα επικοινωνίας ανάμεσα στη σχολική τάξη και τον κόσμο των επιχειρήσεων!

Το πρόγραμμα του Junior Achievement «Οικονομία κι Εγώ» απευθύνεται στους μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου και φιλοδοξεί να χαράξει ένα νέο δρόμο γνώσης.

Με το πρόγραμμα «Οικονομία κι Εγώ», οι μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου αξιολογούν και αξιοποιούν προσωπικές τους δεξιότητες και ενδιαφέροντα σε θέματα οικονομίας. Διευρύνουν τους ορίζοντές τους για την επιλογή της μελλοντικής καριέρας τους και εμπλέκονται βιωματικά με την πραγματικότητα της αγοράς. Αποκτούν βασικές χρηματοοικονομικές γνώσεις και μαθαίνουν πώς να συντάσσουν ατομικό και οικογενειακό προϋπολογισμό.

Το πρόγραμμα υλοποιείται μέσα στη σχολική τάξη, από συμβούλους – εθελοντές της Εθνικής Τράπεζας, με τη συμβολή του καθηγητή του ΣΕΠ. Ολοκληρώνεται σε 6 διδακτικές ενότητες που αντιστοιχούν σε έξι (6) διδακτικές ώρες ΣΕΠ δηλαδή 1 διδακτική ώρα την εβδομάδα. Διάρκεια: 6 εβδομάδες

To B΄ Αρσάκειο Γυμνάσιο Ψυχικού ξεκινά την υλοποίηση του προγράμματος στις 12 Νοεμβρίου 2014 στο πλαίσιο της διδασκαλίας του μαθήματος του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΣΕΠ) με την καθηγήτρια κ. Αικατερίνη Σουφλιά. Στο πρόγραμμα αυτό συμμετέχουν οι μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου των τμημάτων Γ3 και Γ4.

Το πρόγραμμα θα υλοποιήσουν οι σύμβουλοι εθελοντές και στελέχη της Εθνικής Τράπεζας κ. Αθηνά Ηλιάδη και κ. Αναστάσιος Κλαυδιανός.

Την ευθύνη τής υλοποίησης τού προγράμματος και την καθοδήγηση των μαθητών έχει η εκπαιδευτικός κ. Αγγελική Ζήση, νομικός, national trainer στα προγράμματα επιχειρηματικότητας τού Junior Achievement, υπεύθυνη προγραμμάτων επιχειρηματικότητας των Αρσακείων Σχολείων.

Σύντομη περιγραφή των ενοτήτων που καλύπτονται από το Πρόγραμμα «Οικονομία και εγώ»

Δραστηριότητα

Περιγραφή

Κύριες έννοιες και δεξιότητες

Η θετική παρουσίαση τού εαυτού μας

Οι μαθητές αναγνωρίζουν τον ρόλο τους μέσα στην ελεύθερη οικονομία και σχεδιάζουν την προσωπική τους επαγγελματική κάρτα

 • Διερεύνηση ιδεών – επαγγελματικές κάρτες
 • Η οικονομία, η συναλλαγή, η αγορά
 • Η σημασία τής θετικής παρουσίασης τού εαυτού μας
Η διερεύνηση των ικανοτήτων και ενδιαφερόντων μας

Οι μαθητές ανακαλύπτουν τις ικανότητες και τα ενδιαφέροντά τους και τα συσχετίζουν με τις επιλογές τους για σταδιοδρομία

 • Η λήψη αποφάσεων
 • Επιλογές σταδιοδρομίας
Ευκαιρίες εργασίας

Οι μαθητές ανακαλύπτουν τα βήματα για την εύρεση εργασίας

 • Η ανάλυση καταστάσεων
 • Η συμπλήρωση αιτήσεων
 • Η ερμηνεία πληροφοριών
Η συνέντευξη

Οι μαθητές συζητούν σχετικά με τα προσόντα που αναζητούν οι εργοδότες στους υποψήφιους

 • Η αγορά εργασίας
 • Η συνέντευξη
 • Η ευκαιρία
Ατομικός προϋπολογισμός

Οι μαθητές ανακαλύπτουν τη χρησιμότητα τού ατομικού προϋπολογισμού και τα βασικά χαρακτηριστικά του

 • Ο προϋπολογισμός
 • Η αποταμίευση
 • Έσοδα και έξοδα
Τα οικονομικά μιας οικογένειας

Οι μαθητές ετοιμάζουν έναν οικογενειακό προϋπολογισμό και εξοικειώνονται με τις επιλογές και με τις αποφάσεις μιας οικογένειας στον προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων

 • Η διανομή εσόδων
 • Το «κόστος (τής χαμένης) ευκαιρίας»
 • Επίλυση προβλημάτων
Η εξόφληση των λογαριασμών

Οι μαθητές συζητούν σχετικά με τη χρήση τραπεζικών λογαριασμών και επιταγών

 • Πιστωτικά ιδρύματα
 • Επιθυμίες και ανάγκες
 • Ομαδική εργασία
Η σωστή χρήση τής πιστωτικής χρέωσης

Οι μαθητές προσδιορίζουν το κόστος και τα οφέλη τής πιστωτικής χρέωσης και υπολογίζουν το κόστος ενός δανείου

 • Η πιστωτική χρέωση
 • Το χρήμα
 • Ερμηνεία δεδομένων και υπολογισμοί
Το Χρηματιστήριο

Οι μαθητές εντοπίζουν ευκαιρίες επένδυσης, διαβάζουν τον πίνακα μετοχών και καταχωρούν τις συναλλαγές τους

 • Η επένδυση
 • Οι μετοχές
 • Ο κίνδυνος
 • Οι γραφικές παραστάσεις
Η ανάλυση τής επένδυσής μας

Οι μαθητές «πουλάνε» τις μετοχές τους και υπολογίζουν εάν έχασαν ή κέρδισαν χρήματα

 • Τιμές
 • Κέρδος
 • Αγορά και πώληση
Οι τρόποι εξυπηρέτησης μέσω των Τραπεζών

Οι μαθητές μαθαίνουν τους εναλλακτικούς τρόπους τραπεζικών συναλλαγών

 • Παρουσίαση μορφών τραπεζικής εξυπηρέτησης μέσω καταστημάτων, ΑΤΜ (Αυτόματων Ταμειολογιστικών Μηχανών), Κέντρων Αυτόματων Πληρωμών, διαδικτύου, σταθερού / κινητού τηλεφώνου, εντολών πληρωμών
  • Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα
  • Βελτίωση τού οικογενειακού προϋπολογισμού
Μέθοδοι πληρωμών: μετρητά, επιταγές, ηλεκτρονικές συναλλαγές

Οι μαθητές μαθαίνουν και συζητούν σχετικά με εναλλακτικούς τρόπους πληρωμών και το τι πρέπει να προσέχουν

 • Χρήση μετρητών
 • Χρήση καρτών (χρεωστικών, πιστωτικών, προπληρωμένων, εικονικών)
 • Ηλεκτρονικό πορτοφόλι
 • Ασφάλεια πληρωμών μέσω καρτών
 • Ασφάλεια πληρωμών στο διαδίκτυο


Χορηγός τού Προγράμματος:nbg


Αγγελική Ζήση

(Νομικός)

National Trainer στα Προγράμματα Επιχειρηματικότητας του JuniorAchievement

Υπεύθυνη Προγραμμάτων Επιχειρηματικότητας των Αρσακείων Σχολείων


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

Αρσάκη 1, Παλαιό Ψυχικό, 154 52

Tηλ. κέντρο: 210-6755107 / Εσ. 207


b-gym-ps@arsakeio.gr

Θἐση των Αρσακείων Σχολείων Ψυχικού στο Google Maps

Προβολή μεγαλύτερου χάρτη