• Έτησια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς: 2021-2022), εδώ
  • Συλλογικός Προγραμματισμός Σχολικής Μονάδας 2022-23, δείτε εδώ.
  • Συνοπτική Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας 2022-2023, πατήστε εδώ.
  • Συλλογικός Προγραμματισμός Σχολικής Μονάδας 2023-2024, δείτε εδώ.