Το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Harvard (CHS-Harvard) και η Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας τον Ιανουάριο του 2013, που αποτέλεσε την αφετηρία για τη συνδιοργάνωση και υποστήριξη ποικίλων δραστηριοτήτων, οι οποίες σχετίζονται με την μελέτη και προώθηση του ελληνικού πολιτισμού και των ανθρωπιστικών επιστημών. Τη συνεργασία υπέγραψαν ο Πρόεδρος της ΦΕ καθηγητής Γ. Μπαμπινιώτης και ο Διευθυντής του CHS, καθηγητής κλασικής φιλολογίας στο πανεπιστήμιο Harvard Gregory Nagy. 

Χάρη στη συμφωνία  συνεργασίας που έχει υπογράψει η Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία με το Κέντρο Ελληνικών τού Πανεπιστημίου Harvard, δίνεται κάθε χρόνο η δυνατότητα σε δύο μαθητές των Αρσακείων να συμμετάσχουν στο Θερινό Πρόγραμμα Μαθητών Λυκείου (High School Summer Program – HSSP) στο Κέντρο Ελληνικών Σπουδών τού Πανεπιστημίου Harvard στο Ναύπλιο τον Ιούλιο 2020. Στο πλαίσιο της ίδιας συμφωνίας παρακολουθεί το πρόγραμμα ως εκπρόσωπος τής Φ.Ε. και ένας εκπαιδευτικός των Αρσακείων.