Το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Harvard (CHS-Harvard) και η Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας τον Ιανουάριο του 2013, που αποτέλεσε την αφετηρία για τη συνδιοργάνωση και υποστήριξη ποικίλων δραστηριοτήτων, οι οποίες σχετίζονται με την μελέτη και προώθηση του ελληνικού πολιτισμού και των ανθρωπιστικών επιστημών. Τη συνεργασία υπέγραψαν ο Πρόεδρος της ΦΕ καθηγητής Γ. Μπαμπινιώτης και ο Διευθυντής του CHS, καθηγητής κλασικής φιλολογίας στο πανεπιστήμιο Harvard Gregory Nagy. 

Χάρη στη συμφωνία  συνεργασίας που έχει υπογράψει η Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία με το Κέντρο Ελληνικών τού Πανεπιστημίου Harvard, δίνεται κάθε χρόνο η δυνατότητα σε δύο μαθητές των Αρσακείων να συμμετάσχουν στο Θερινό Πρόγραμμα Μαθητών Λυκείου (High School Summer Program – HSSP) στο Κέντρο Ελληνικών Σπουδών τού Πανεπιστημίου Harvard στο Ναύπλιο. Στο πλαίσιο της ίδιας συμφωνίας παρακολουθεί το πρόγραμμα ως εκπρόσωπος τής Φ.Ε. και ένας εκπαιδευτικός των Αρσακείων.

Τη φετινή χρονιά (2020), το Θερινό Πρόγραμμα Μαθητών Λυκείου (High School Summer Program), που διοργάνωσε το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Harvard (CHS-Greece) πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας zoom από τις 2 έως τις 17 Ιουλίου. Συμμετείχαν συνολικά 24 μαθητές εκ των οποίων δύο (2) από το Αρσάκεια Λύκεια Ψυχικού.

Μαθητές μας στο Θερινό Σχολείο 2021 του CHS-Harvard

Κάθε καλοκαίρι δύο μαθητές μας (από διαφορετικό λύκειο κάθε χρόνο) επιλέγονται από το Center for Hellenic StudiesHarvard University, ένα διάσημο επιστημονικό Κέντρο με αντικείμενό του τις κλασικές ανθρωπιστικές σπουδές, για να συμμετάσχουν στο Θερινό Πρόγραμμα Λυκείου (HSSP) που διοργανώνει το CHS σε συνεργασία με το Τμήμα Κοινωνικών Σπουδών του Harvard και την υποστήριξη του Κέντρου Ευρωπαϊκών Σπουδών Minda de Gunzburg του Harvard (υπό συνθήκες κανονικότητας, στο παράρτημά του στην Ελλάδα (Ναύπλιο). Επίσης ένας/μία εκπαιδευτικός των Αρσακείων συμμετέχει για μία εβδομάδα στην όλη διαδικασία.