Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από δώδεκα μέλη και η θητεία του ανανεώνεται κάθε τρία χρόνια με εκλογές από τη Γενική Συνέλευση των Εταίρων.  Ο Πρόεδρός του είναι νόμιμος εκπρόσωπος τής Εταιρείας και τού Διοικητικού Συμβουλίου, προεδρεύει σε αυτό, καθώς και στις Συνελεύσεις, και έχει τη γενική εποπτεία τής διοίκησης τής Φ.Ε.

Το Διοικητικό Συμβούλιο σχεδιάζει και κατευθύνει όλο το εκπαιδευτικό έργο και τις πολιτιστικές και πνευματικές δραστηριότητες τής Εταιρείας. Ακολουθώντας τις γενικές προγραμματικές αρχές που εκτίθενται και εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας καθορίζει τους στόχους και αποφασίζει για το όλο έργο των Σχολείων και τής Εταιρείας.

Πρόεδρος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗΣΚαθηγητής τής Γλωσσολογίας τού Πανεπιστημίου Αθηνών, πρ. υπουργός Παιδείας.
Αντιπρόεδρος ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ. Επ. Αντιπρόεδρος Αρείου Πάγου
Γενικός Γραμματέας ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ. Καθηγητής τής Ψυχολογίας τού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Σύμβουλος ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΓΑΘΟΣ. πρ. Γενικός Διευθυντής Πανεπιστημίου Αθηνών 
Σύμβουλος ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΓΚΛΑΒΑΣ. πρ. Πρόεδρος τού Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, Ειδικός Γραμματέας τού Υπουργείου Παιδείας.
Σύμβουλος ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΝΤΟΣ. Αναπλ. Καθηγητής τής Γλωσσολογίας τού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Σύμβουλος ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΡΡΕΣ. Καθηγητής τής Ιατρικής Σχολής τού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Σύμβουλος ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΜΠΡΙΝΟΥΔΑΚΗΣ. Καθηγητής τής Αρχαιολογίας τού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Σύμβουλος ΛΕΒΑΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣ. πρ. Γενικός Διευθυντής τού Υπουργείου Οικονομικών.
Σύμβουλος ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΜΗΤΣΗΣ. Καθηγητής Παιδαγωγικής τού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης τού Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Σύμβουλος ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ. πρ. Πρόεδρος τού Νομικού Συμβουλίου τού Κράτους.
Σύμβουλος ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ. Καθηγητής τής Νομικής Σχολής τού Πανεπιστημίου Αθηνών.