Την Τετάρτη 21 Μαΐου 2014 οι μαθητές των Ε΄1 και Ε΄2 τάξεων τού Δ΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Δημοτικού Εκάλης παρουσίασαν το εκπαιδευτικό διαθεματικό πρόγραμμα «Tο Σύνταγμα τής τάξης». Οι μαθητές, χωρισμένοι σε ομάδες, δραματοποίησαν πιθανά προβλήματα τού σχολικού περιβάλλοντος και, δημιουργώντας επιτροπές, με γόνιμο διάλογο και επιχειρήματα κατέληγαν σε μία πρόταση λύσης των προβλημάτων, μετά από ψηφοφορία.
Μερικά θέματα τα οποία πραγματεύτηκαν οι ομάδες των μαθητών -που μέσα από τις συζητήσεις τους κατέληξαν στα άρθρα τού Συντάγματος τής τάξης- ήταν:
οι σχέσεις μεταξύ μαθητών εντός και εκτός τάξης
• ο σεβασμός προς τις κτηριακές εγκαταστάσεις τού Σχολείου
• η συμπεριφορά μέσα στα σχολικά λεωφορεία
• ο σεβασμός προς το εξωτερικό περιβάλλον τού Σχολείου.

Βασικός στόχος ήταν η βιωματική εμπειρία στις δημοκρατικές διαδικασίες και η δυνατότητα ανάπτυξης ρητορικής τού λόγου των μαθητών.
Την επιμέλεια τού πρόγραμματος είχαν οι δάσκαλοι κ. Χωριανόπουλος, Ρεκουντίνη και Κεφαλληνιάδης.