Δίδακτρα Αρσακείων - Τοσιτσείων Σχολείων 2022-23


Δίδακτρα σχολικού έτους 2022-2023 (ΑΤΤΙΚΗΣ)(ΨΥΧΙΚΟ)

Δίδακτρα σχολικού έτους 2022-2023 (ΑΤΤΙΚΗΣ)(ΨΥΧΙΚΟ)(2ο ΠΑΙΔΙ)

Δίδακτρα σχολικού έτους 2022-2023 (ΑΤΤΙΚΗΣ)(ΕΚΑΛΗΣ)

Δίδακτρα σχολικού έτους 2022-2023 (ΑΤΤΙΚΗΣ)(ΕΚΑΛΗΣ)(2ο ΠΑΙΔΙ)

Δίδακτρα σχολικού έτους 2022-2023 (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)

Δίδακτρα σχολικού έτους 2022-2023 (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)(2ο ΠΑΙΔΙ)

Δίδακτρα σχολικού έτους 2022-2023 (ΠΑΤΡΑΣ)

Δίδακτρα σχολικού έτους 2022-2023 (ΠΑΤΡΑΣ)(2ο ΠΑΙΔΙ)

Δίδακτρα σχολικού έτους 2022-2023 (ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)

Δίδακτρα σχολικού έτους 2022-2023 (ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)(2ο ΠΑΙΔΙ)

Τρόπος πληρωμής διδάκτρων

- Με κωδικό ηλεκτρονικής πληρωμής RF (ταυτότητα πληρωμής), σε Internet/phone banking ή σε ταμεία τραπεζών.

Η πληρωμή διδάκτρων γίνεται με τη χρήση ενός κωδικού ανά μαθητή. 

- Με POS στα γραφεία Διοίκησης της Φιλεκπαιδευτικής εταιρίας και στα κατά τόπους λογιστήρια.


Επικοινωνία

Αθήνα, Κεντρικό Τμήμα Διδάκτρων
Τηλ.: 210 – 6755555, εσωτ.: 110-111,
email: didaktra1@arsakeio.gr, didaktra2@arsakeio.gr

Αθήνα, Απογευματινοί Όμιλοι & Θερινό
Τηλ.: 210 – 6755555, εσωτ.: 126
email: omiloi2@arsakeio.gr,

Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310-304000, εσωτ.: 481 & 482

email: log-t@arsakeio.gr, log-t1@arsakeio.gr,

Πάτρα
Τηλ.: 2610-995835, εσωτ.: 500

email: log-p@arsakeio.gr

Ιωάννινα
Τηλ.: 2651-052055, εσωτ.: 704

email: log-i@arsakeio.gr