Πατήστε εδώ για να διαβάσετε απομαγνητοφωνημένη τη συζήτηση των μαθητών με τον Γ. Κόρδη.