Πώς τα νήπια μαθαίνουν τον αντιπραγματισμό και βιωματικά οδηγούνται στην οικονομία τού χρήματος

Την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2014, τα νήπια τού τμήματος Ν.1 τού Αρσακείου Νηπιαγωγείου Ψυχικού, μαζί με τη νηπιαγωγό τους κ. Γιώτα Παππά, υποδέχθηκαν στην τάξη τους την κ. Αγγελική Ζήση, υπεύθυνη Προγραμμάτων Επιχειρηματικότητας στα Αρσάκεια Σχολεία και National Trainer Προγραμμάτων Επιχειρηματικότητας Junior Achievement.
Η κ. Ζήση εμπνεύστηκε και δημιούργησε ένα σχέδιο επιχειρηματικότητας για τα νήπια με τίτλο «Η Παζαρούπολη». Πρόκειται ουσιαστικά για ένα παιχνίδι ρόλων για παιδιά προσχολικής ηλικίας, με σκοπό μέσα από την εμπειρία να βιώσουν τον αντιπραγματισμό, να καταλάβουν τις δυσκολίες του και να σκεφτούν από μόνα τους πώς ο άνθρωπος οδηγήθηκε στην ιδέα τού χρήματος.
Με βάση αυτό το σχέδιο επιχειρηματικότητας, η νηπιαγωγός τού τμήματος κ. Παππά προετοίμασε και καθοδήγησε τους μικρούς της μαθητές έτσι ώστε να είναι έτοιμοι να υλοποιήσουν το επιχειρηματικό σχέδιο τής «Παζαρούπολης». Η κ. Ζήση σε συνεργασία μαζί της υλοποίησαν με τα παιδιά το επιχειρηματικό σχέδιο. Έφεραν στην "Παζαρούπολη" το αγαπημένο τους αντικείμενο με σκοπό να το ανταλλάξουν με κάποιο άλλο. Μέσα από τα κριτήρια που τέθηκαν από την ομάδα των παιδιών, τα ίδια τα νήπια είχαν την ευκαιρία να βιώσουν εμπειρικά και πρακτικά μια μορφή ανταλλακτικής οικονομίας, τον αντιπραγματισμό. Ο αντιπραγματισμός αποτελεί την πρώτη μορφή οικονομικής δραστηριότητας, προκειμένου να ικανοποιήσουν οι άνθρωποι τις ανάγκες τους πριν ακόμα εμπνευστούν την ιδέα τού χρήματος.
Κατά τη διάρκεια τής υλοποίησης τού σχεδίου επιχειρηματικότητας τής «Παζαρούπολης» τα νήπια είχαν την ευκαιρία να αναπτύξουν προβληματισμούς, να βιώσουν διλήμματα, να ενισχύσουν τους δεσμούς τής κοινωνικής αλληλεγγύης μεταξύ τους, να αντιληφθούν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα και να περάσουν, αφού αξιολογήσουν τις πραγματικές τους ανάγκες, στο επόμενο στάδιο συναλλαγής που είναι η οικονομία τού χρήματος.
Ο σκοπός τής «Παζαρούπολης» πέτυχε! Τα παιδιά έμαθαν πώς ο άνθρωπος πέρασε από τον αντιπραγματισμό στις συναλλαγές με βάση το χρήμα. Και όλα αυτά μέσα από ένα σχέδιο επιχειρηματικότητας, ένα διασκεδαστικό παιχνίδι ρόλων, καλλιεργώντας βιωματικά το επιχειρηματικό τους πνεύμα.